Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

V naší mateřské škole se snažíme předcházet logopedickým vadám a problémům z nich plynoucích. V mateřské škole je logopedické prevenci věnován prostor v jazykové výchově. Využíváme logopedická cvičení, říkanky i logopedické omalovánky, které snáze děti namotivují k procvičování určitých hlásek.

Navázali jsme také spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Jurečkovou. Paní logopedka přijela do mateřské školy, aby cíleně zahájila depistáž. Pracovala pouze s dětmi, u kterých rodiče napsali prohlášení, že mají o depistáž zájem. Na základě jejího vyšetření, dostane každý rodič diagnostikovaného dítěte zprávu.

My, pedagogové v mateřské škole, vnímáme potřebu logopedické prevence mezi zásadní faktory, které ovlivňují vývoj dítěte ve všech oblastech osobnosti. Proto jsem osobně ráda, že jsme v tomto školním roce mohli opět navázat spolupráci s paní logopedkou. 

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy


Vytisknout   E-mail