csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Metoda dobrého startu v MŠ

Tento týden v naší mateřské škole začala probíhat Metoda dobrého startu. Tato metoda bude jednou týdně, a to pro naše předškoláky. V této metodě pracujeme s lidovou písní, od ní se pak odvíjí příběh a pohyb. Specifické cvičení, které v této lekci procvičujeme rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, také pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Završením celé lekce je grafický vzor, který koresponduje s lidovou písní.
Tato metoda je velmi přínosná při přípravě na nástup do první třídy, a to zejména k nácviku psaní a také k udržení pozornosti na delší časový úsek.
 
V průběhu roku nás bude čekat 25 lekcí. Metodu budou vyučovat paní učitelky Monika Chumchalová a Renata Šmajstrlová. 
Monika Chumchalová 
třídní učitelka ve třídě Světlušek