csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

MuzikoHrátky

V pátek 17. března 2023 na děti čekalo dopoledne plné hudby.

Muzikohrátek se účastnily všechny třídy. Nejdříve mladší děti ze tříd Světlušek a Včelek, později předškoláci ze třídy Cvrčků.

S paní lektorkou si děti vyzkoušely rytmizaci, hru na Orffovy nástroje, zpívaly s doprovodem kytary a klavíru. Vyzkoušely si také řízené dýchací cvičení, pohybové cvičení s tanečky.

Děti s paní lektorkou také procvičily svoji sílu hlasu. Nechybělo ani krátké seznámení s hudební teorií a pojmy, jako jsou noty, houslový klíč, notová osnova a jiné.

Děti byly po celou dobu do programu vtaženy a zapojovány.

Pomocí písniček, tance a cvičení si děti osvojily hudební vnímání, nahlédly do hudební teorie a prožily zábavné dopoledne plné nových zážitků.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ze třídy Světlušek