csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Muzikohrátky - hudba všemi smysly

V úterý 19.12. školku navštívila paní lektorka s programem Muzikohrátky. Ty měly vánoční ladění a tématiku. Pro děti byla nachystána rytmická cvičení.

Děti procvičily celé tělo, naučily se základy hudební teorie hravou formou. Reagovaly na hluboké a vysoké tóny, hrály hudební hry. V kruhu zpívaly Eskymáckou píseň.

Vyzkoušely si také relaxaci s hlubokými „medvědími“ nádechy a výdechy. Na závěr dostaly děti hudební nástroje a mohly si zahrát s paní lektorkou.

 

Děti ze všech tříd zažily interaktivní dopoledne plné hudby a zábavy. 

 

Bc. Jana Klosíková

asistentka pedagoga

Čertovsko-andělské lumpačení

Ve čtvrtek 7.12. se v mateřské škole uskutečnilo Čertovsko andělské lumpačení.

Děti mohly v tento den přijít v maskách, celou školku tak ovládli malí čertíci a andílci. Ve třídě světlušek dokonce vzniklo malé peklíčko, a čertíci se tak měli kam schovat.

Ve všech třídách mateřské školy byly pro děti připraveny netradiční a zábavné aktivity. Nechyběla ani pořádná sněhová sáňkovačka, kterou si děti náležitě užily, protože počasí nám na Čertovsko-andělský den pěkně přálo.

Velké překvapení pro děti bylo, když po návratu z venku zjistily, že naši školku navštívil Mikuláš, a dětem zanechal balíčky plné dobrot.

Dětem se tento den líbil, důkazem toho byly jejich rozzářené oči.

 

Kolektiv učitelek MŠ

 

Halloween v MŠ-Cvrčci

Metoda dobrého startu v MŠ

Tento týden v naší mateřské škole začala probíhat Metoda dobrého startu. Tato metoda bude jednou týdně, a to pro naše předškoláky. V této metodě pracujeme s lidovou písní, od ní se pak odvíjí příběh a pohyb. Specifické cvičení, které v této lekci procvičujeme rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, také pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Završením celé lekce je grafický vzor, který koresponduje s lidovou písní.
Tato metoda je velmi přínosná při přípravě na nástup do první třídy, a to zejména k nácviku psaní a také k udržení pozornosti na delší časový úsek.
 
V průběhu roku nás bude čekat 25 lekcí. Metodu budou vyučovat paní učitelky Monika Chumchalová a Renata Šmajstrlová. 
Monika Chumchalová 
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Přerušení provozu v MŠ

Čtenářská dílna

V úterý 10. října jsme se s předškoláky vydali do Základní školy v Tiché. Paní učitelky a žáci ze 4. a 5. třídy nás pozvali na "Čtenářskou dílnu". 
Nejprve jsme se s dětmi pěkně rozcvičili, vyzkoušeli jsme si zklidňující dechové cvičení. Děti poznávaly zvířátka, která nám žáci předvedli formou pantomimy. Díky tomu, mohly děti poznat, jakou pohádku nám školáci přečtou.
Jednalo se o pohádku "Zvířátka a loupežníci". 
Posadili jsme se tedy do lavic a pohádka mohla začít. Zdatní čtenáři se střídali ve čtení, ale i naši předškoláci se zapojili. Jelikož se jednalo o malované čtení, děti tedy poznávaly obrázky.
Po pohádce se děti rozdělily do skupin a věnovaly se dalším známým pohádkám. Vyzkoušely si seřadit obrázky dle posloupnosti děje a také pohádku převyprávět
 Na závěr poutavého programu děti dostaly pěkné obrázky pohádkových postaviček, které žáci ZŠ sami nakreslili
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Světlušek