csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Aktuality

Finanční gramotnost

Tolik diskutované  a propagované téma prolíná celým školním plánem už od nejnižších ročníků obsahem přizpůsobeným věku dětí. Minulý týden ve středu však do naší základní školy zamířili zaměstnanci banky s cílem žáky seznámit se základy hospodaření s penězi.

Aktivní komunikaci ve třetí, čtvrté i páté třídě doplňovala projekce postavená na jednoduchých pojmech pro ty mladší až po termíny běžné v bankovnictví, které byly žákům přiblíženy na konkrétních příkladech.

Leckdy to byly opravdu náročné otázky, jejichž odpovědi byly odměněny sladkostí či drobným dárkem pro ty nejvíce zapojené do lekce.

A jaký byl závěr? Neutrácet to, co nemám, zbytečně si nepůjčovat, a především přemýšlet, jak efektivně a bez dluhů vyjít s tím, co máme, co jsme si našetřili.

S pracovníky banky máme naplánovanou další výukovou lekci a věříme, že díky novým nápadům bude zajímavější pro větší počet žáků.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy