csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Den válečných veteránů

Dne 11. listopadu si každoročně připomínáme výročí ukončení 1. světové války.

Tento den nazývaný Den válečných veteránů společně s představiteli a některými občany Tiché v pátek 10. 11. uctili také žáci 5. třídy naší školy.  

Na vzpomínkové akci u Pomníku obětem 1. světové války žáci přednesli báseň Na flanderských polích, která se stala jedním ze symbolů celé války a dodnes je připomínána tradicí  vlčích máků na paměť padlých a válečných veteránů.

 

Mgr. Marcela Valchařová

třídní učitelka 5. třídy

Halloween ve škole

I když začátek listopadu u nás náleží vzpomínáním na zesnulé v klidné, pietní atmosféře, v anglicky mluvících zemích se vzpomíná jiným způsobem. Staří Keltové, kteří tento svátek začali ctít, jej pojali trochu jinak.  Jsou s nimi spojené tradice a zvyky, se kterými se děti seznámily i v hodinách anglického jazyka. Žáci 4. třídy si celý poslední říjnový den zpestřili výuku v kostýmech a koledovali anglickou koledou v každé třídě. Předvedli pár říkanek také v angličtině a navodili tak veselou a možná i lehce strašidelnou atmosféru v celé škole.

Většina úkolů a zadání pak byla spojena se symboly Halloweenu a přinesla dětem mnoho úsměvů na tváře. Vykoledovanými či získanými v soutěžích dobrotami si pak osladili svačinu.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 4. třídy

Zábavné a poučné třídění odpadu s Tondou Obalem

Ve středu 1. listopadu 2023 navštívili naši školu odborníci na třídění odpadu.

Tzv. Tonda Obal je vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o třídění odpadu a jeho následné recyklaci. Přednášející žákům ukázali, co jsou to třídící linky, spalovny a také jim vysvětlili, proč je dobré odpad třídit a jaké výhody má recyklace.

Jestli žáci všemu porozuměli, to se ukázalo až na závěr hodiny. Měli zkusit vytřídit některé druhy odpadu do různě barevných kontejnerů.

"Poučné, ale zábavné," takto akci zhonotili sami žáci.

 

Mgr. Hana Horáková

třdíní učitelka 3. třídy

Matematika na trhu

Vyznáte se ve starších mírách a objemových jednotkách? Máte doma kopu vajec a 4 lokte plátna?  Možná ano, jen vše známe pod jinými názvy.

Žáci 4. r. si vyzkoušeli matematiku jinak a to lekcí „Jak šel Matěj na trh“ v Muzeu ve Frenštátě. Nejdříve prokázali své znalosti s farmařením, pěstováním a seznámili se se dříve užívanými mincemi. Pak měřili, vážili a poměřovali a převáděli v logických úlohách vše na cifry. Počítali a nakupovali se sedlákem Matějem. Přemýšleli úsporně a na závěr vyvodili jednoduchou myšlenku: Bez práce nejsou koláče.

Prolnulo se tak učivo přírodovědy, matematiky a geometrie, které děti pobavilo i nutilo přemýšlet.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 4. třídy

Finanční gramotnost v 5. třídě

Finanční gramotnost v 5. třídě

Žáci 5. třídy si v hodině informatiky zasoutěžili v online testu soutěže finanční gramotnosti, kterou pořádá spolek METODICA, Institut pro další vzdělávání.

Soutěž finanční gramotnosti je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week  Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. Projekt je na mezinárodní úrovni organizován již od roku 2012 a v ČR od roku 2017. V roce 2024 proběhne v týdnu od 18. do 24. 3. 2024 a bude zakončen 4.4.2024 odbornou konferencí v sále ČNB. Téma ročníku je "Plan your money, plant your future".

Smyslem iniciativy je upozornit na nutnost výuky a osvojování si zdravých finančních návyků od útlého věku až do dospělosti.

 

A my již máme vybrány 3 nejúspěšnější řešitele pro okresní kolo, které proběhne v lednu.

Držíme jim palce!

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Strašidelný týden ve 2. třídě

Děti ze 2. třídy tento týden prožily strašidelný týden.
Přelom října a listopadu je vždy spojen s Halloweenem a Dušičkami a 2. třídu toho využila k celotýdennímu integrovanému vyučování. Třída byla vyzdobená, děti natěšené a tak nic nebránilo tomu, užít si zajímavý týden. 

Týden započal v pondělí, kdy jsme strašidelných motivů využili hned v českém jazyce a pomocí obrázků a pohybového vyučování zopakovali délky slabik a počáteční písmena slov. V matematice jsme počítali netopýry, svíčky i dýně a procvičily počítání do 20 pomocí strašidelných slovních úloh. 
V úterý nás ve třídě nešlo skoro poznat. Místo dětí zasedli do lavic čarodějnice, pavouci nebo vlkodlaci. Celý den si děti uživaly nezvyklého vyučování v maskách a někteří dokonce své masky využili i v dalších dnech. 
Středa a čtvrtek patřil Dušičkám, kdy jsme všichni zavzpomínali na ty, co už s námi nejsou. Větrné počasí nám nedovolilo zapalovat svíčky venku, a tak jsme si každý svou svíčku "zapálil" alespoň ve třídě. 
Konec týdne už patřil hlavně tvoření, a to malých příšerek i velkých strašidel.

Věřím, že si děti svůj strašidelný týden užily, a že si kromě spousty nových znalostí a vědomostí, odnesly i milé vzpomínky na dny strávené ve škole.

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 2. třídy