csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Slet draků

V úterý 17. října školní družina pořádala drakiádu.

Svěží vítr a sluníčko nás nalákalo na kopec za školou, kde si žáci vypustili převážně kupované draky různých tvarů a velikostí.

Děti si akci velmi užily.

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny

Lichnovský chytrolín

Dne 23. listopadu se tříčlenné družstvo ZŠ Tichá ve složení Jan Černoch (3. třída), Ema Svatonská (4. třída), Dominik Mičulek (5. třída) zúčastnilo každoroční soutěže pořádané ZŠ Lichnov „Lichnovský chytrolín“.

Skvěle si poradili s otázkami jak z oborů společenskovědních, tak i sportovních a umělecky zaměřených. V posledním kole soutěže dokázali naprogramovat podle zadání i robota.

V konkurenci 8 družstev z okolních základních škol obhájili loňské první místo a pohár přivezli opět zpět do Tiché.

 

Mgr. Ivana Bednářová

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy

Podzimní mandaly

Krásně teplý podzim nás motivoval k tvorbě podzimních mandal.

Příroda nám poskytla spoustu přírodních materiálů (listí, větvičeky, kameny, kytky, šišky a různé trávy, které jsme využili a zpracovali na vytvoření mandal.

Výsledek naší práce můžete zhodnotit na naších fotografiích.

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny

Šikovné ruce

V rámci školní družiny odstartoval kroužek šikovné ruce, do kterého se přihlásilo 13 žáků.

V této činnosti se projeví kreativita, šikovnost a zručnost dětí. Hotový výrobek si mohou odnést domů.

 

Kateřina Kociánová 

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Vzdálenost pro nás není překážkou

Děti ze 2. třídy vstoupily do nového školního roku v drobném oslabení oproti loňské 1. třídě. Z 23 se nám stalo 22, protože spolužačka Saša se vrátila zpět domů na Ukrajinu. Loučení na konci školního roku bylo slzavé a smutné, přece jen s námi Saša strávila celý školní rok, ale dnes děti dokázaly, že přátelství, která v minulém roce vznikla, jsou pevná a čas ani vzdálenost pro ně nejsou překážkou.

Saša za dětmi přijela na návštěvu a byl to den plný radosti. Děti Sašu přijaly tak, jako by ani neodjela. Samozřejmě toho byla spousta k vyprávění a sdělováním nových zážitků dětí strávily notnou chvíli. Zahráli jsme si také oblíbené didaktické hry, porovnali školní docházku tady a na Ukrajině a hlavně si užili společný čas. 

Je moc hezké, že ani stovky kilometrů, odlišné zvyky, odlišná národnost, ani odlišný mateřský jazyk, nejsou důvodem k tomu, aby se na přátelství zapomnělo. Řeč přátelství, pochopení a radosti je totiž stejná v každém jazyce. 

Sašu jsme všichni moc rádi viděli, přejeme jí šťastnou cestu domů a těšíme se, že za námi zase brzy přijede

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 2. třídy

Metoda dobrého startu v MŠ

Tento týden v naší mateřské škole začala probíhat Metoda dobrého startu. Tato metoda bude jednou týdně, a to pro naše předškoláky. V této metodě pracujeme s lidovou písní, od ní se pak odvíjí příběh a pohyb. Specifické cvičení, které v této lekci procvičujeme rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, také pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Završením celé lekce je grafický vzor, který koresponduje s lidovou písní.
Tato metoda je velmi přínosná při přípravě na nástup do první třídy, a to zejména k nácviku psaní a také k udržení pozornosti na delší časový úsek.
 
V průběhu roku nás bude čekat 25 lekcí. Metodu budou vyučovat paní učitelky Monika Chumchalová a Renata Šmajstrlová. 
Monika Chumchalová 
třídní učitelka ve třídě Světlušek