csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Lampionový průvod

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás jménem p. Radima Krpce pozvat na akci pořádanou Unii rodičů při ZŠ a MŠ Tichá - Lampionový průvod.
Ten se bude konat 29.10.2023. Bližší informace jsou v příloze.
S tím souvisí i výzva Unie rodičů:
Tak jako v předchozích letech, bychom chtěli také letos dětem zpříjemnit závěr lampionového průvodu, nějakou dobrotou.
Obracíme se proto na všechny rodiče, jestli by byli ochotni přispět jakýmkoliv způsobem – bábovka, závin, šneci apod.
Počítá se opravdu cokoli, protože ze zkušenosti víme, že vše si vždy najde mlsný jazýček, který dobrůtku ocení.
Děkujeme za podporu.
 

S pozdravem

Ing. Petr Černošek 

ředitel 

Přerušení provozu v MŠ

Podzimní prázdniny

Čtenářská dílna

V úterý 10. října jsme se s předškoláky vydali do Základní školy v Tiché. Paní učitelky a žáci ze 4. a 5. třídy nás pozvali na "Čtenářskou dílnu". 
Nejprve jsme se s dětmi pěkně rozcvičili, vyzkoušeli jsme si zklidňující dechové cvičení. Děti poznávaly zvířátka, která nám žáci předvedli formou pantomimy. Díky tomu, mohly děti poznat, jakou pohádku nám školáci přečtou.
Jednalo se o pohádku "Zvířátka a loupežníci". 
Posadili jsme se tedy do lavic a pohádka mohla začít. Zdatní čtenáři se střídali ve čtení, ale i naši předškoláci se zapojili. Jelikož se jednalo o malované čtení, děti tedy poznávaly obrázky.
Po pohádce se děti rozdělily do skupin a věnovaly se dalším známým pohádkám. Vyzkoušely si seřadit obrázky dle posloupnosti děje a také pohádku převyprávět
 Na závěr poutavého programu děti dostaly pěkné obrázky pohádkových postaviček, které žáci ZŠ sami nakreslili
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Duhová angličtina

V příštím týdnu v naší mateřské škole zahajujeme kroužek "Duhová angličtina".

Kroužek je určený pro předškolní děti. Dětem zábavnou a hravou formou představíme anglický jazyk. Děti se naučí základní pojmy, slovíčka i jednoduché fráze.

Budeme zpívat, učit se pohybové básničky a drobné skeče.

Angličtinu budou vyučovat paní učitelky ze třídy Cvrčků, Pavlína Buchtová a Barbora Rákoczi.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Podpora pohybu

Letošní školní rok se nese v duchu podpory pohybu žáků, což je i cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dlouhodobé průzkumy a testování prováděné Českou školní inspekcí prokázaly klesající úroveň pohybových schopností dětí a jejich zájmu o pohyb v rámci celé České republiky.

Škola se snaží podporovat pohyb žáků růzmými metodami a doporučeními:

  • turistický den na začátku školního roku
  • projekt Pěšky do školy
  • závod O nejrychlejšího běžce
  • aktviní trávení přestávky na chodbě (panák, fotbálek)/ve třídě
  • nabídkou kroužků zaměřených  na pohyb - taneční, pohybové hry, korfbal
  • využití multifunkčního hřiště a tělocvičny školní družinou
  • korfbalový a švihadlový turnajem
  • plavecký kurz ve všech ročnících
  • dopravní den v ZŠ

 

Další aktivity jsou v plánu a věříme, že je půjde v tomto školním roce zrealizovat.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel