csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Přijetí ke studium

Zpátky ve školce

Žáčátek školního roku jsme zahájili ve vší parádě. Děti se v průběhu měsíce září seznamovaly s novým prostředím ve školce i mimo ní, novými dětmi a pravidly třídy.

Všechny třídy byly také na exkurzi na hasičské zbrojnici v Tiché. Během září se děti také zúčastnily interaktivního programu Dravci a vyzkoušely si soutěž v běhu.

 

První měsíc utekl jako voda a na ty další se již těšíme, až si je společně užijeme.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Podzimní tvoření

Věda nás baví

Přihlášení do kroužku je možné na:

Pro ZŠ https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska?ID_mesta=1192&krouzky=1

Pro MŠ https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-skolky-prihlaska?ID_mesta=1192&krouzky=2

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Učíme se prakticky!

Proč nevyzkoušet výuku v laboratoři nebo ověřit si fungování fyzikálních a matematických zákonů mimo školu? Vzali jsme si batohy, svačinu a s očekáváním novinek se vydali do Světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Brzký ranní odjezd v nepříjemném podzimním počasí byl vyvážen praktickou výukou z matematiky s názvem Kouzlo zrcadlení zaměřenou na souměrnost. Ti starší se ve dvou menších skupinách vystřídali v chemické laboratoři, kde si vyzkoušeli roli badatelů v bílých pláštích. Ověřovali hypotézu, zda-li je kapka vody totéž jako kroupa. Od zahřívání kousku ledu přes proces rychlého tuhnutí až po sublimaci a kouzlením se suchým ledem 90minutová lekce vyčarovala nadšení a rozzářené oči našich žáků.

Další část jsme strávili zkoušením protetických pomůcek, jízdy na invalidním vozíku, výměnou kol na malé formuli, výrobou lžičky či sledováním procesů v lidském těle. Někteří stihli i 3D film s názvem Tajemství Pacifiku o životě nad i pod hladinou oceánu.

Nabídka aktivit pro děti byla tak bohatá, že nebylo možné vše stihnout. Proto se těšíme na další výukové programy a věříme, že budeme moci toto centrum navštívit.

Nutno podotknout, že akce proběhla v rámci projektu OKAP a děti měly akci zdarma.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Kosmický zážitkový stan

Na páteční dopoledne, 16. 9., byl pro děti ze ZŠ Tichá připraven program od pana magistra Petra Šáška s názvem "Kosmický zážitkový stan". Děti byly rozděleny do skupin podle věku a pro každou skupinu byl vytvořen speciální program. Děti nejprve v kosmickém stanu zhlédly video, které jim vysvětlilo mnoho nových pojmů týkající se vesmíru. Poté společně hrály hry, jež byly tematicky taktéž zaměřené na vesmír. 
Děti byly z programu opravdu nadšené a ve třídě poté společně sdílely spoustu zážitků a nových vědomostí, které si odnesly.
My se již nyní těšíme na další akce, které nás budou po celý školní rok provázet, a které nám zpestří naše vyučovací dny.
Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 1. třídy