csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Dopravní výchova

Téma bezpečnosti v silničním provozu je důležitou součástí nejen základního vzdělávání, ale i našeho každodenního života. 

Žáci čtvrté třídy se v pátek 16. 6. vydali na dopravní hřiště do Frenštátu p. R., aby si zde pod dohledem  ředitele Městské policie ve Frenštátě p. R.  Mgr. Bc.  Vladimír Pražáka prověřili svéznalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Vyzkoušeli si,  jestli  znají dopravní značky a umí se jimi řídit a hlavně, zda by se uměli  správně pohybovat v běžném silničním provozu.  

Některé žáky zpočátku trochu potrápily kruhové objezdy, řazení do jízdních pruhů nebo zvládnutí včasného ukazování změny směru jízdy, ale během výuky se velmi snažili případné nedostatky odstranit. 

Naši čtvrťáci obstáli v praktických dovednostech i v testech opravdu velmi dobře a rozhodně si zaslouží pochvalu. Věřím, že se v silničním provozu budou vždy pohybovat ohleduplně a bezpečně. 

 

Mgr. Marcela Valchařová 

třídní učitelka 4. třídy

Strom života

Název evokuje rodinu a její historii. Tímto tématem se však projekt společnosti Eduludus z.s. podporovaný SmVaK pro žáky nezabývá. Jde o mnohem jinou a neméně esenciální složku života, bez níž umírá svět.

Voda, její vlastnosti, koloběh vody, fyzikální veličiny, ochrana vody a vodních zdrojů se prolínají celou výukovou lekcí, jejíž nezbytnou součástí je kooperace, způsob komunikace v rámci skupiny, štědrost členů komunity, snaha udržet a zlepšit kvalitu a kvantitu vodních zdrojů a tím i kvalitu našeho života.

Program se uskutečnil v pátek 16.6. a probíhal na dvou úrovních. Ve městě, v horách a na poušti zkoumali žáci vlastnosti vody, získávali informace, které pak uplatnili u šamana a zároveň svými poznatky a získanými kapkami vody zlepšovali životní prostředí.

Spolupráce žáků 5. ročníku s mladými vedoucími byla skvělá, zážitková a takto si děti odnesou opět i nové zkušenosti do každodenního života.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Pasování na čtenáře

Zdá se to jako včera, kdy malí prvňáčci usedali do svých lavic. Měsíce ale rychle ubíhaly a z malých vystrašených školáků jsou velcí ostřílení čtenáři, a to bylo třeba pořádně oslavit.

V Kulturním domě se tedy konalo "Pasování na čtenáře".
Děti strávily mnoho hodin nácvikem a  opravdu pilně cvičily a trénovaly. Úsilí vložily i do přípravy dobrého občerstvení pro své rodiče, prarodiče, sourozence a ostatní diváky.

Nervozita byla velká, sál se zaplnil do posledního místa a rodiče byli samozřejmě nedočkaví, co si pro ně děti připravily. Trénink se ovšem vyplatil. Neojevily se žádné slzy ani žádný zapomenutý text. Všechny básničky i společná píseň se dětem moc podařila a mohlo proběhnout samotné pasování na čtenáře. 
Po pasování spousta rodičů využila i možnost společného posezení s dětmi i s ostatními rodiči, ochutnali všechno, co pro ně děti připravily a také sami přinesli dobroty pro děti, za což ještě jednou rodičům moc děkuji. K dispozici měli diváci také fotokoutek, kde si mohli vytvořit milou vzpomínku na sváteční odpoledne. 

Každé z dětí obdrželo jako dárek knihu a šerpu od obce Tichá a také malou klíčenku ve tvaru ptáčka. 

Poděkování patří obci Tichá za to, že umožnila pro děti nakoupit takto pěkné dárky. 
Velké poděkování patří taky rodičům, kteří věnují přípravě dětí do školy tolik úsilí a času, a věřím, že společně strávený čas pro ně byl milým zážitkem.
Největší poděkování směřuje samotným dětem, které opravdu celý rok pilně pracovaly na tom, aby se staly čtenáři a s velkou zodpovědností přistupovaly i k nácviku na akci, kterou si společně všichni moc užily

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 1. třídy

 

Výprava za pirátským pokladem

Ráno 1. června čekalo děti ve třídě velké překvapení. Rozházené židle i hračky......
Co se asi stalo? Někdo se nám vloupal do školky?  
ANO! Byli to piráti a zapomněli u nás mapu k pokladu a pirátské šátky.  A tak se Včelky rozhodly, že se promění v piráty a vydají se hledat poklad. Vyrazili jsme tedy podle mapy k autobusové zastávce a vyrazili jsme do Frenštátu p. R., kde jsme dále pokračovali v hledání správné cesty. 
 
A jak to dopadlo?
Malí piráti opravdu našli truhlu plnou zlata, stříbra, dobrot a pirátských omalovánek.  V truhle děti také našly papírové loďky, které mohly poslat po vodě až do moře
Jelikož mají děti opravdu bezmeznou fantazii, užily si tak pirátskou výpravu naplno.
 
Renata Šmajstrlová 
třídní učitelka ve třídě Včelek

Den dětí u Cvrčků

Den dětí jsme oslavili tím, že jsme s dětmi jeli do herny Bublinka ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Hernu jsme měli rezervovanou pouze pro naší třídu, čili prostor pro hru byl velkolepý. Po vyžití v herně jsme se šli ještě projít kolem vody a zahrát pohybové hry u potoka, kde na závěr děti dostaly sladkou odměnu.

Děti byly výletem nadšené a paní učitelky byly rády, že jsme dětem tímto počinem mohly udělat hezký sváteční den.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Závišický ovál

Tento čtvrtek se výběr žáků 4. a 5. ročníku zúčastnil atletického čtyřboje s názvem Závišický ovál. Předpověd počasí nebyla příznivá, ale skutečnost byla jiná.

Náš tým byl tvořen 4 dívkami (Sofia Mori, Alžběta Ondryášová, Adéla Mikesková, Klára Kubalcová) a 4 chlapci (Martin Vaněk, Matěj Vykydal, Mikuláš Bok, Tomáš Kundrát), kteří poměřili síly s dalími školami (ZŠ Lubina, ZŠ Mniší, ZŠ Rybí, ZŠ Závišice).

Na naše bojovníky čekaly disciplíny - hod kriketovým míčkem, sprint na 60 m, skok daleký a vytrvalostní běh na 600 m.

Za každou kategorii byli ohodnoceni nejlepší závodníci. Tým jako celek získavál body za jednotlivá umístění v disciplínách. 

Výkony závodníků byly na výborné úrovni, protože se často umístili na předních příčkách. Tým jako celek obsadil perfektní 2. místo.

Všem bojovníkům děkujeme za reprezentaci školy a organizátormů za skvělé zajíštění akce.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel