csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Pexesový turnaj

Rok utekl jako voda a ZŠ Tichá se opět zúčastnila Pexesového turnaje 1. a 2. tříd v Závišicích.

Prvňáčky reprezentovali Izabela Fajčáková, Eliška Zátopková, Adam Hošek a Dominik Vaněk. Z 2.třídy byli vybráni Jan a Marek Černochovi, Viktor Hlavinka a Ondřej Zeman.

V několika kolech si zahráli s žáky místní ZŠ Závišice, ZŠ Lubina a ZŠ Mniší a celkově se umístili na krásném 2. místě. Honza Černoch si odvezl diplom za 1. místo v kategorii 2. tříd. 

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme, ať je pexeso baví i nadále.

 

Mgr. Veronika Ermisová

vychovatelka školní družiny

Velikonoční program ve frenštátském muzeu

Žáci třetí třídy navštívili krátce před velikonočními svátky muzeum ve Frenštátě p. R., kde si společně s pracovnicemi muzea povídali o tom, proč a jak slavíme Velikonoce, kdy začíná Svatý týden, co se jedlo na Škaredou středu nebo Zelený čtvrtek.

Dozvěděli se, co je to Masopust, proč se lidé 40 dní postili.

Zazpívali si písničky, při kterých se vynášela Mařena, a nakonec si vyrobili velikonoční ozdobu.

 

Mgr. Ivana Bednářová

třídní učitelka 3. třídy

Pohádkové představení pro školku

V pátek 31. března připravili žáci hudebně dramatického kroužku malé pohádkové vystoupení pro děti z mateřské školy.

V prostorách školní družiny byly již pripraveny kulisy a naše princezny nejprve zatančily svůj tanec inspirovaný pohádkou Šíleně smutná princezna.

Následovala Červené Karkulka, zpívaná pohádka O strašlivém drakovi a pak ještě šmloulí taneček.

Naši umělci si pro mladší kamarády nachystali také několik básní. Na závěr si všichni společně ještě zazpívali pár dětských a lidových písní.

 

Lenka Mladěnková

vedoucí hudebně dramatického kroužku

 

Hudebně dramatický kroužek tichavské základní školy, se chystá na velké vystoupení.

Na jeho předpremiéru byly pozvány děti z naší mateřské školy.

Herci se nám představili v rolích princezen, draků a pážete. Předvedli své recitační a pěvecké dovednosti. Společně jsme si pak zazpívali, dětské lidové písně.

Děti mateřské školy, svým potleskem ocenily výkony mladých herců a dodaly jim kuráž na premiérové vystoupení.

 

Ing. Adéla Korniová

třídní učitelka ve třídě Světlušek

 

Enviromentální výuka v podání Huberta z Hukvald

4. dubna 2023. Noční mrazík, ranní teploty na bodu mrazu a občasné sněžení vyprovázelo všechny žáky naší školy na cestu do vzdělávacího střediska Hubert, které se nachází přímo vedle vstupní brány do obory na Hukvaldech.

Část výuky probíhala v učebnách a laboratoři opravené budovy, další pak strávili svým bádáním a pozorováním přírody v okolí rybníka a v části obory přístupné veřejnosti. Oblast asi 460ha je obydlena daňky, muflony i černou zvěří, která se ovšem skrývá právě na místech, kam se běžní občané nedostanou.

Starší děti mohly takto pozorovat stádo daňků, maskujících se perfektně téměř neviditelně v listí mezi stromy. Hledali pobytová znamení v přírodě, použitím lupy, dalekohledů a odsávaček prozkoumávali okolí, sbírali broučky, larvy, pavouky, stejně tak, jako jiní žáčci pomocí sítěk lovili živočichy v rybníčku.

V laboratoři pak o svých nálezech diskutovali, pomocí tabletů, QR kódů vyhledávali informace o životě těchto živočichů a prezentovali svá bádání ostatním. Odlívali otisky stop různých zvířat, které si pak mohli vzít s sebou.

Menší žáčci se zabývali životem těch nejpilnějších – včel. Puzzle ztvárňující vývojová stádia včely, pozorování jejich křídel pod mikroskopem, povídání o jejich životě, užitečnosti a produktech, vytváření masky včel bylo náplní jejich výuky.

Dlužno říci, že se všichni zapojili do různorodých aktivit a jediným negativním faktorem byl velký chlad, který nedovolil strávit potřebnou dobu venku v přírodě.

Děkujeme spolku Tichánek za zprostředkování této akce, která dětem zpříjemnila a obohatila výuku o jiné vzdělávací postupy.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Velikonoce 2023

I letos jsme si v jednotlivých třídách povídali biblický příběh spojený se slavením Velikonoc.
Děti v 1. až 3. ročníku přirovnávaly kříž ke křižovatce, na které se lidé potkávají. Nemusí zde docházet jen ke střetům, ale i hezkým setkáním a konfrontaci vztahů.
Ve 4. třídě jsme nakoukli pod ruce světovým malířům, proč a jak svá díla s tématem ukřižování i vzkříšení malovali.
Páťáci měli téma "Velikonoce v hudbě", poslouchali díla smutná - pašije, ale i  radostná s aleluja. V závěru si odvážní kluci zatančili v rytmu černošské hudby.
Všechny programy končily připomenutím, že dobro je silnější než zlo..., že je tady naděje, aby bylo líp.
 
Pavlína Mičulková 
 

Návštěva fyzioterapeutky

V měsíci březnu ve školní družině probíráme téma ZDRAVÍ, a proto jsme k nám pozvali paní fyzioterapeutku.

Ta žákům předvedla na různých příkladech správné držení těla. Dále nám vysvětlila, jak funguje páteř, z čeho je složená a ukázala pár cviků při zkrácení svalstva.

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny