csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Návštěva kina

Návštěva kina

Dne 10. listopadu se obě třídy mateřské školy vydaly autobusem do frenštátského kina na pásmo pohádek. Promítání zahájila pohádka o Křemílkovi a Vochomůrkovi a následovaly další oblíbené pohádky.

Děti byly moc rády, že mohly vycestovat do blízkého Frenštátu a projet se tak autobusem. Po pohádkách jsme využili volný čas k menší procházce v okolí kina.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

opatření Ministerstva zdravotnictví

opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,
chci Vás informovat, že na základních školách proběhne další testování žáků na onemocnění COVID-19 v termínech 22. a 29. listopadu 2021.
 
Testování proběhne antigenními testy.
Pokud bude mít Vaše dítě pozitivní výsledek, budeme Vás kontaktovat.
 
Krajská hygienická stanice navrhne další postup.
V případě distančního vzdělávání bude škola využívat aplikaci Microsoft teams.
Všichni žáci školy mají zřízeny účty, ke kterým jste obdrželi přístupová hesla.
 
 

Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat 18. listopadu 2021 v jednotlivých třídách.
Na schůzkách budou dodržována protiepidemická opatření - nošení roušek, rozestupy, větrání prostoru.
 
 
Třídy:
  • 2. a 4. třída - 15:30
  • 1., 3. a 5. třída - 16:00

Pokud máte ve škole více dětí, kontaktujte třídní učitelku a domluvte se s ní na předání informací.

Sledujeme aktuální epidemickou situaci, pokud dojde ke změně situace, budeme Vás informovat.

Za kolektiv základní školy,

 

Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

  

 

 

 

opatření Ministerstva zdravotnictví

opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,
chci Vás informovat, že na základních školách v okrese Nový Jičín proběhne testování žáků na onemocnění COVID-19 v termínech 8. a 15. listopadu 2021.
 
Testování proběhne antigenními testy.
Jedná se o screeningové testování, které u nás na škole proběhlo již v září 2021.
 
V tomto týdnu jsme restartovali přístupové údaje do Microsoft účtu žákům, jejichž rodiče nás informovali, že se do něj nemohou dostat. Počítáme tedy s tím, že všechny účty žáků školy jsou použitelné pro případné distanční vzdělávání.
 

Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

Halloween

Magickou atmosféru v mateřské škole mohly děti zažít v tematicky zaměřeném halloweenském dopoledni. Děti přišly oblečeny v rozmanitých kostýmech a paní učitelky také nezahálely a na tuto akci se náležitě připravily.

Děti "vařily" čarodějnický lektvar, vyráběly dýně, netopýry a pavučiny. Děti také ochutnaly žížaly a drobné brouky. Prosím, nelekejte se. Jednalo se pouze o cukrovinky. Největší úspěch měla halloweenská diskotéka, při které mohly děti tancovat na strašidelné písně a předvést své kostýmy.

Ráda bych za celý pedagogický kolektiv mateřské školy poděkovala všem rodičům a jejich dětem, kteří se zapojili do naší halloweenské výzvy a donesli "strašidelné" výrobky, kterými jsme si vyzdobili prostory mateřské školy.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

V naší mateřské škole se snažíme předcházet logopedickým vadám a problémům z nich plynoucích. V mateřské škole je logopedické prevenci věnován prostor v jazykové výchově. Využíváme logopedická cvičení, říkanky i logopedické omalovánky, které snáze děti namotivují k procvičování určitých hlásek.

Navázali jsme také spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Jurečkovou. Paní logopedka přijela do mateřské školy, aby cíleně zahájila depistáž. Pracovala pouze s dětmi, u kterých rodiče napsali prohlášení, že mají o depistáž zájem. Na základě jejího vyšetření, dostane každý rodič diagnostikovaného dítěte zprávu.

My, pedagogové v mateřské škole, vnímáme potřebu logopedické prevence mezi zásadní faktory, které ovlivňují vývoj dítěte ve všech oblastech osobnosti. Proto jsem osobně ráda, že jsme v tomto školním roce mohli opět navázat spolupráci s paní logopedkou. 

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy