csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Den Země

 V pátek 21. dubna jsme se s dětmi zúčastnili akce "Den Země" pořádanou spolkem Tichánek
Trasa označená fáborky vedla do místního lesa, kde na nás čekala paní Kocourková a pan Vaněk. 
 
Pan Vaněk nás seznámil s prací myslivce a lesníka.  Povídal nám o lesní zvěři a také předvedl zvuky některých ptáků, jelena či divokého prasete.
Děti si mohly hodem na terč vyzkoušet "ulovit" lišku.  Měli jsme velké štěstí a dokonce jsme zahlédli probíhající srnku.
Na závěr povídání děti dostaly omalovánku s motivem lesních zvířátek
 
Poté jsme se přesunuli za paní Kocourkovou, která nás seznámila s tématem třídění odpadu a ekologie
Děti poznávaly materiál různých předmětů a mohly si tak vyzkoušet třídění odpadu do barevných tašek.
 
Jelikož všechny děti byly moc šikovné, dostaly sladkou odměnu a drobný dárek.
 
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Včelek

Hasík ve 2. třídě

Hasičský záchranný sbor uspořádal pro naše druháčky preventivní výchovný program Hasík, ve kterém se děti dozvěděly o práci hasičů, jak správně nahlásit požár, telefonní čísla tísňového volání a jejich zneužívání, který oheň je “dobrý“ a “zlý“.  Ve druhé části hasiči promluvili o tom, co dělat, když na mě hoří oblečení, když hoří u nás doma a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách.

Na závěr hasiči dětem doporučili vytvořit si “domácí únikový plán“, na kterém by se podílela celá rodina a ten by pomohl při případném požáru v domě.

Mgr. Dita Bezručová

třídní učitelka 2. třídy

Písničky a pohádky

V neděli 23. dubna připravili žáci z hudebně-dramatického kroužku pro své rodiče a přátele malé představení v KD Tichá.                                                      

Nejprve děti předvedly zpívanou pohádku „O strašlivém drakovi“, pak šikovní recitátoři přednesli několik básní.

Následovala pohádka „O červené Karkulce“ a pohádka „Saxana se nechce učit“. Pak se představil i tichavský pěvecký sbor Šátek s jarní písní Wolfganga Amadea Mozarta.

Na závěr děti společně s Šátkem zazpívaly pár písní.Snad jsme si všichni užili příjemné nedělní odpoledne.

Hudebně dramatický kroužek můžete shlédnout i na obecní Májce v sobotu 29.4.2023 od 14.30 hodin.

 

Lenka Mladěnková

vedoucí kroužku

Výstavní síň

Dne 21. května se zúčastnili všichni žáci naší školy výstavy kresleného humoru k 140. výročí narození Jaroslava Haška.

Výstava je zaměřena na spisovatele a jeho dílo Švejka. Povídání bylo poutavé a žáky zaujalo.

Součástí této akce byla výstava Heraldika, která nám přiblížila pravidla a zvyklosti tvorby znaků a erbů.

Žáci získali i podklady k tvorbě vlastního erbu. Výtvory odevzdaly paní učitelky do soutěže pořádané výstavní síní.

 

Mgr. Dita Bezručová

třídní učitelka 2. třídy

Zdravé zuby

V pátek, 21. 4. , proběhl v první třídě preventivní program Zdravé zuby, který do škol distribuuje DM drogerie. 

Děti se nejprve podívaly na pohádku o Hurvínkovi, kterého bolel zub. Následně ve třídě společnými silami vyplnily pracovní list, ve kterém zjistily mnoho nových informací o čištění zubů a oprášily informace, které už v hlavách měly. Za odměnu si odnesly i malý dárek, který udělal ve třídě obrovskou radost.

Hodina preventivního programu dětem utekla opravdu rychle a zábavnou formou se mohly naučit spoustu nových věcí, které určitě najdou své uplatnění. 

Děkujeme tímto hlavně DM drogerii, která nám do školy všechny materiály zaslala. 

Mgr. Horáková Kateřina, DiS.
třídní učitelka 1. třídy

Mumie v družině

Žáci se pohodlně uvelebili před promítací stěnu ve školní družině, kde jsme využili dataprojektoru a promítali jsme pohádku Mumie

 

Veronika Pitrová

vychovatelka školní družiny