csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Divadlo loutek Ostrava

Dne 23. března jsme se s žáky čtvrté a páté třídy vydali do Ostravy do Divadla loutek.
Inscenace Hodina Komenského pojednává o životě a díle Jana Amose Komenského a byla vhodným (a rozhodně ne nudným) doplněním výuky vlastivědy. 
Hned na začátku představení jsme se ocitli ve třídě poškoláků, kteří se místo výuky zabývali jen samými lumpárnami, což se dětským divákům ohromně líbilo. Jejich učitel se marně snažil žáky uklidnit. Postupně se mu však díky uplatňování Komenského kréda ,,Škola hrou'' dařilo žáky dokonce proměnit z uličníků v děti zaujaté školní výukou. 
Toto představení bylo plné písniček, humoru, zábavy i poučení, bavilo děti i dospělé, bylo prostě takové, že by se možná líbilo i panu Janu Amosi Komenskému.
Děkujeme Unii rodičů za finanční příspěvek na zajištění dopravy.
 
Mgr. Marcela Valchařová
třídní učitelka 5. třídy
Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro MŠ

MuzikoHrátky

V pátek 17. března 2023 na děti čekalo dopoledne plné hudby.

Muzikohrátek se účastnily všechny třídy. Nejdříve mladší děti ze tříd Světlušek a Včelek, později předškoláci ze třídy Cvrčků.

S paní lektorkou si děti vyzkoušely rytmizaci, hru na Orffovy nástroje, zpívaly s doprovodem kytary a klavíru. Vyzkoušely si také řízené dýchací cvičení, pohybové cvičení s tanečky.

Děti s paní lektorkou také procvičily svoji sílu hlasu. Nechybělo ani krátké seznámení s hudební teorií a pojmy, jako jsou noty, houslový klíč, notová osnova a jiné.

Děti byly po celou dobu do programu vtaženy a zapojovány.

Pomocí písniček, tance a cvičení si děti osvojily hudební vnímání, nahlédly do hudební teorie a prožily zábavné dopoledne plné nových zážitků.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ze třídy Světlušek

Malý antropolog

Nechodit do školy a přesto se něco naučit, vidět, zkusit a pochopit je někdy snem. Žákům 4. a 5. třídy se to podařilo ve čtvrtek 16. března. V tento den získali nové zkušenosti ve Světě techniky v oblasti Dolních Vítkovic, kdy se rozdělili do skupin a v různých laboratořích se opět převléknutím do bílých pláštů stali malými vědci. Čtvrťáci se ponořili do zkoumání vody v jejích různých skupenstvích. Používali k výzkumu tablety, zahřívali vodu, měřili její teplotu, chladili a zapisovali. Ověřovali si vlastní hypotézy a zároveň si vyzkoušeli práci výzkumníků. Kdy jindy pracovat se suchým ledem?

Páťáci se zaměřili na opěrnou soustavu člověka. Porovnávali stavbu těla a především lebky v různých vývojových stádiích člověka. Sestavili celou kostru asi 1,80m dlouhou, poznávali různé kosti, sestavovali klouby jako malí antropologové. Vyzkoušeli si, na co se asi zaměří lékaři při prohlížení rentgenových snímků. Pomáhali si použitím speciálního programu na tabletech, sledovali vývoj na Smart tabuli a na závěr si své poznatky vyzkoušeli v kvízu a také již známém programu Kahoot!

Ve zbývajícím čase si všichni prošli veškeré expozice týkající se nejen člověka, protetik, vyzkoušením si náročných činností pro handikapované (slepce, „vozíčkáře“ apod.), ale i celé řady aktivit v oblasti fauny, sportu či nauky o Zemi.

Díky projektu OKAP se děti mohou učit a prožívat výuku zajímavě i zábavně.

A tím snad také nové vědomosti lépe pochopit a zapamatovat si.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Pěvecká soutěž

Dne 10. března se konalo na naší škole školní kolo v pěvecké soutěži.

V kategorii nejmenších žáků zvítězila Laura Zaviačičová s písní Pod naším okýnkem. V kategorii 2. a 3. třídy se na nejvyšším místě umístila Marie Michnová, která krásně zazpívala píseň Uvíznul Forman. V kategorii 4. a 5. třídy získala zlato Dorota Andělová s nádhernou písní Buchet je spousta.

Bylo těžké vybrat nejlepší zpěváčky školy, protože ostatním soutěžícím se také dařilo.

Věřím, že ceny a diplomy vítěze potěšily, tak jako nám divákům zlepšily náladu jejich písničky.

 

Mgr. Dita Bezručová

třídní učitelka 2. třídy

Učíme se venku

I když nám do začátku jara zbývá ještě celý týden, děti z první třídy už nadšeně každý den pozorují první teplé sluneční paprsky a zjišťují, jak rychle se příroda venku mění. 

Téma jara nás čeká také v učebnicích. Proč ale místo prohlížení obrázku, nevyrazit rovnou ven prohlížet věci skutečné?

Prvňáčci tedy vyrazili v rámci prvouky ven na jarní hledačku, aby zjistili, jak se příroda na jaro připravuje. Každý dostal svůj pracovní list, na kterém měl několik položek, které venku hledal. Všichni nadšeně pracovali ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně. Pomáhali si, radili si a hodně se u společné práce nasmáli. 

Velmi rychle děti zjistily, že některé položky ze seznamu je obtížné najít a bystrým uvažováním došly k tomu, že na některé jarní projevy je třeba více tepla, než na jiné. Proto celá třída vyrazí na hledačku zase za měsíc, aby zjistila, jak moc se za tu dobu příroda proměnila, a jestli už bude možné najít venku i včelu nebo žížalu. 

Děti si čas strávený venku ohromně užily. Den ve škole jim díky tomu utekl opravdu rychle a při cestě ze třídy ani samy nevěřily, že mají náročné pondělí za sebou. Poznatky z venku také hned využily ve výtvarné výchově, kde začaly vytvářet první jarní výkres. 

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 1. třídy