csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Sendviče

Žáci páté třídy si v hodině pracovních činností připravili sendviče se šunkou a sýrem, které pak snědli.

Nezapomněli ani na malou ochutnávku pro své učitelky, vychovatelky, paní školnici i pana ředitele.

V hodině matematiky si jednotlivé porce rozpočítali na halíře. Zopakovali si tak nové učivo – desetinná čísla.

 

Mgr. Darina Timková

třídní učitelka 5. třídy

Procvičování

Procvičování

Vážení rodiče,
v tomto týdnu Vaše dítě obdrží ve třídě publikace Procvičování ČJ, Procvičování M (1. třída Procvičování ČJ+M, Prvouka). Publikace nám zapůjčilo nakladatelství Pierot.
Pokud publikace využijete k domácímu procvičování, tak si je ponechte a třídní učitelce předejte 75 Kč/1 publikace.
Jestli o ně nemáte zájem, tak je vraťte do 4. března zpět třídní učitelce.
 
Rozhodli jsme se nabídnout Vám tuto možnost zajištění publikací pro dobrovolné procvičování, protože vnímáme jako potřebné maximálně podpořit žáky v jejich rozvoji.
 
Děkuji za spolupráci.
 
Ing. Petr Černošek
ředitel ZŠ a MŠ Tichá, p. o.
Sběr papíru

Sběr papíru

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat, že 18. května proběhne sběr papíru v základní škole (asfaltový dvůr).
Papírový odpad je možné odevzdat pevně svázaný a roztříděny od 06:30-09:00 hod, a poté od 13:00-16:00 hod.
 
Akci zaštiťuje p. Mikeska.
Doufám, že sběrem podpoříte školu a pomoc p. Mikesky.
 
Ing. Petr Černošek
ředitel ZŠ a MŠ Tichá, p. o.
Informace - plavecký kurz

Informace - plavecký kurz

 

Poslední lekce plavání proběhne tento týden v pátek 25.2. 2022 ve stejném čase jako obvykle.

 

Zbývající 2 lekce, které nám chybí kvůli karanténám, si nahradíme v pátky a to, 4. 3 2022. a 11. 3. 2022

Zahájení plavání již v 08.00 hodin.

 

Na bazén se dopravíme linkovým autobusem, který jede v 7:20 od Fojtství.

 

Prosíme rodiče, aby děti do MŠ doprovodili nejpozději v 07:00 hodin. Děti se již v šatně nepřevlékají do „školkového“ oblečení.

 

Pití i svačina bude zajištěna.

Avšak nabalte dětem láhve na pití. V mateřské škole do připravených láhví nalijeme čaj/citronádu.

                                         

 Děkujeme,

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka MŠ

1. třída - matematika v praxi

Prvňáčci se vypravili na hodinu matematiky do obchodu. Úkolem bylo koupit svačinku v hodnotě deseti korun.

Jako jejich učitelka jsem si všimla, že sčítání a odčítání do deseti dětem problémy nedělá. Chtěla jsem je ale vyzkoušet v praxi, zda si dokážou nákup spočítat správně. Řekli jsme si ceny zboží, které byly i s haléři, např. 6,90 Kč. 

 

Mgr. Dita Bezručová

třídní učitelka 1. třídy

Doučování žáků

Doučování žáků

Vážení rodiče,
chci Vás informovat ohledně projektu Doučování žáků škol.
O doučování jste již byli dříve informování třídní učitelkou třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě.
 
Toto doučování má podpořit vzdělávání žáků v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
 
Tento program je financován z Národního plánu obnovy (financováno Evropskou unií, NextGenerationEU).
MŠMT deklarovalo pokračování programu i v příštím školním roce.
 
Vyučující si volí obsah, formu a frekvenci doučování tak, aby maximálně podpořili potřeby žáků.
 
S pozdravem 
 

Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá