csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Potvrzení o prodělání onemocnění

Potvrzení o prodělání onemocnění

Vážení rodiče,

antigenní testování ve školách bude probíhat i v dalších týdnech.
Nebude se týkat žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19.
 
Pokud Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19, tak nám do školy přineste kopii potvrzení o prodělání nemoci (můžete poslat i po Vašem dítěti). 

 

Děkuji za spolupráci.

 

Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

MŠ - Informace Covid-19

MŠ - Informace Covid-19

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni (25. 11. 2021) evidujeme v mateřské škole tři potvrzené případy dětí s onemocněním Covid-19.

Mnoho rodičů nám klade otázky, zda budeme mateřskou školu uzavírat a jaký bude další postup. Veškerá opatření nařizuje Krajská hygienická stanice (KHS). Doposud nás nikdo nekontaktoval.

Uzavření mateřské školy může nařídit pouze KHS. Již druhým dnem se KHS pokoušíme dovolat, avšak bezúspěšně.

Prosíme Vás, abyste zachovali klidnou mysl a rovněž žádáme, abyste si obezřetně všímali zdravotního stavu Vašeho dítěte.

Pokud se KHS vyjádří, budeme Vás okamžitě informovat.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Výuka plavání

Výuka plavání

Vážení rodiče,
vzhledem k složité epidemické situaci jsme se dohodli s plaveckou školou o odložení plavání.
 
S jeho realizací počítáme předběžně od 15. prosince. Budeme Vás informovat.
Odložení plavání nás mrzí. Věříme, že v pozdějším termínu bude situace příznivější.
 
Za kolektiv ZŠ a MŠ Tichá,

 

Ing. Petr Černošek 

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

Přihlašování stravy

Přihlašování stravy

Vážení rodiče,
jak s přihlášením/odhlášením stravy v době karantén:

- v případě karantény celé třídy  odhlásí  školní jídelna obědy všem strávníkům  hromadně na celé karanténní období. 
- v případě, že není v karanténě plošně celá třída, ale pouze jednotlivý žák, pak je za odhlášení stravy odpovědný rodič.

Při návratu žáků do školy jsou za přihlášení stravy svého dítěte odpovědní vždy rodiče.

 

Kateřina Štefková

vedoucí školní kuchyně

 

Výtvarná výzva ČPZP

Obě třídy mateřské školy se zapojily do výtvarné výzvy, kterou organizovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Děti měly namalovat suchými pastely a voskovkami obrázek na libovolné téma. Děti byly poté odměněny hezkými dárky (pexesa, kvarteto, omalovánky, fixy a jiné).

Děkujeme za možnost se do této výzvy zapojit a děkujeme také za dárky pro naše děti.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Strom života

Dne 12. listopadu 2021 nás navštívili členové EduLudus s originálním vzdělávacím programem s názvem Strom života.

Na začátku byl průběh hry podrobně vysvětlen a popsán. Žáci byli rozděleni do tří barevně rozlišených skupin, které představovaly kmeny válečníků.

Děj hry se odehrál v kouzelném světě, ve kterém byla nouze o pitnou vodu, protože téměř všechna byla znečištěna. Úkolem každé skupiny bylo vyčistit co nejvíce pramenů a získat další zdroje vody, například přefiltrováním špinavé vody.

 

Mgr. Darina Timková

třídní učitelka 5. třídy