csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Metoda dobrého startu v MŠ

Tento týden v naší mateřské škole začala probíhat Metoda dobrého startu. Tato metoda bude jednou týdně, a to pro naše předškoláky. V této metodě pracujeme s lidovou písní, od ní se pak odvíjí příběh a pohyb. Specifické cvičení, které v této lekci procvičujeme rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, také pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Završením celé lekce je grafický vzor, který koresponduje s lidovou písní.
Tato metoda je velmi přínosná při přípravě na nástup do první třídy, a to zejména k nácviku psaní a také k udržení pozornosti na delší časový úsek.
 
V průběhu roku nás bude čekat 25 lekcí. Metodu budou vyučovat paní učitelky Monika Chumchalová a Renata Šmajstrlová. 
Monika Chumchalová 
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Lampionový průvod

Vážení rodiče,
chtěl bych Vás jménem p. Radima Krpce pozvat na akci pořádanou Unii rodičů při ZŠ a MŠ Tichá - Lampionový průvod.
Ten se bude konat 29.10.2023. Bližší informace jsou v příloze.
S tím souvisí i výzva Unie rodičů:
Tak jako v předchozích letech, bychom chtěli také letos dětem zpříjemnit závěr lampionového průvodu, nějakou dobrotou.
Obracíme se proto na všechny rodiče, jestli by byli ochotni přispět jakýmkoliv způsobem – bábovka, závin, šneci apod.
Počítá se opravdu cokoli, protože ze zkušenosti víme, že vše si vždy najde mlsný jazýček, který dobrůtku ocení.
Děkujeme za podporu.
 

S pozdravem

Ing. Petr Černošek 

ředitel 

Přerušení provozu v MŠ

Podzimní prázdniny

Čtenářská dílna

V úterý 10. října jsme se s předškoláky vydali do Základní školy v Tiché. Paní učitelky a žáci ze 4. a 5. třídy nás pozvali na "Čtenářskou dílnu". 
Nejprve jsme se s dětmi pěkně rozcvičili, vyzkoušeli jsme si zklidňující dechové cvičení. Děti poznávaly zvířátka, která nám žáci předvedli formou pantomimy. Díky tomu, mohly děti poznat, jakou pohádku nám školáci přečtou.
Jednalo se o pohádku "Zvířátka a loupežníci". 
Posadili jsme se tedy do lavic a pohádka mohla začít. Zdatní čtenáři se střídali ve čtení, ale i naši předškoláci se zapojili. Jelikož se jednalo o malované čtení, děti tedy poznávaly obrázky.
Po pohádce se děti rozdělily do skupin a věnovaly se dalším známým pohádkám. Vyzkoušely si seřadit obrázky dle posloupnosti děje a také pohádku převyprávět
 Na závěr poutavého programu děti dostaly pěkné obrázky pohádkových postaviček, které žáci ZŠ sami nakreslili
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Světlušek

Duhová angličtina

V příštím týdnu v naší mateřské škole zahajujeme kroužek "Duhová angličtina".

Kroužek je určený pro předškolní děti. Dětem zábavnou a hravou formou představíme anglický jazyk. Děti se naučí základní pojmy, slovíčka i jednoduché fráze.

Budeme zpívat, učit se pohybové básničky a drobné skeče.

Angličtinu budou vyučovat paní učitelky ze třídy Cvrčků, Pavlína Buchtová a Barbora Rákoczi.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu