csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Halloween

Magickou atmosféru v mateřské škole mohly děti zažít v tematicky zaměřeném halloweenském dopoledni. Děti přišly oblečeny v rozmanitých kostýmech a paní učitelky také nezahálely a na tuto akci se náležitě připravily.

Děti "vařily" čarodějnický lektvar, vyráběly dýně, netopýry a pavučiny. Děti také ochutnaly žížaly a drobné brouky. Prosím, nelekejte se. Jednalo se pouze o cukrovinky. Největší úspěch měla halloweenská diskotéka, při které mohly děti tancovat na strašidelné písně a předvést své kostýmy.

Ráda bych za celý pedagogický kolektiv mateřské školy poděkovala všem rodičům a jejich dětem, kteří se zapojili do naší halloweenské výzvy a donesli "strašidelné" výrobky, kterými jsme si vyzdobili prostory mateřské školy.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

V naší mateřské škole se snažíme předcházet logopedickým vadám a problémům z nich plynoucích. V mateřské škole je logopedické prevenci věnován prostor v jazykové výchově. Využíváme logopedická cvičení, říkanky i logopedické omalovánky, které snáze děti namotivují k procvičování určitých hlásek.

Navázali jsme také spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Jurečkovou. Paní logopedka přijela do mateřské školy, aby cíleně zahájila depistáž. Pracovala pouze s dětmi, u kterých rodiče napsali prohlášení, že mají o depistáž zájem. Na základě jejího vyšetření, dostane každý rodič diagnostikovaného dítěte zprávu.

My, pedagogové v mateřské škole, vnímáme potřebu logopedické prevence mezi zásadní faktory, které ovlivňují vývoj dítěte ve všech oblastech osobnosti. Proto jsem osobně ráda, že jsme v tomto školním roce mohli opět navázat spolupráci s paní logopedkou. 

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Projektový den - Halloween

Malinko s předstihem proběhl ve 4. třídě 26. října projektový den zaměřený na seznámení se s tradicí a zvyky oslavy Halloweenu v anglicky mluvících zemích a jejich podobnostmi s uctěním památky všech zesnulých u nás.
 
Celou výuku jsme se s dětmi učili v kostýmech, prolínali úkoly symboly - dýněmi, duchy, čarodějnicemi atd., řešili rébusy, kvízy, slovní úlohy.  Poslouchali jsme anglické písně a s anglickými říkankami trochu vystrašili i žáky ostatních tříd. Závěrečným pokřikem "trick or treat" si děti vysloužily sladkost jako odměnu.
 
Pak byl tento den zpestřen báječným výletem do vesmíru a poznáváním jednotlivých planet, měsíců i Slunce vlastně od vzniku těchto vesmírných těles.  V mobilním planetáriu děti odpovídaly na různé otázky, kterými byl program protknut. Nádherně zpracovaným způsobem si zopakovaly své vědomosti a navíc se dozvěděly spoustu novinek.
 
Mgr. Marcela Žingorová
třídní učitelka 4. třídy

Světlušky a Cvrčci ve vesmíru

Vesmírná jízda, kterou si děti mohly užít díky mobilnímu planetáriu ze Vsetína, přijela i k nám do Tiché.

Děti se dočkaly komentovaného programu, ve kterém se dozvěděly nové poznatky o Sluneční soustavě, hvězdách a souhvězdích a vesmíru. Dozvěděly se, k jakému účelu se využívá raketa a povídaly si také o kosmonautech ve vesmíru. V samotném závěru programu děti zhlédly pohádku „Se zvířátky o vesmíru“.

Program byl pro děti naučný i zábavný zároveň a naši malí kosmonauti si vesmírné bádání užili.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Stravování 11.11.

Stravování 11.11.

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dne 11. 11. 2021 nebude možné nabídnout stravování žákům základní školy. Mateřská škola bude fungovat bez omezení.

Prosíme rodiče žáků, aby v tento den dětem nabalili větší svačiny.

Obědy budou odhlášeny všem žákům ZŠ hromadně.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Kateřina Štefková

vedoucí školní jídelny

Cvrčci a Světlušky jako stavitelé města

V rámci Týdne vědy jsme domluvili pro děti workshop zaměřený na polytechniku. Lektor pan Ing. Slíva z Malé technické univerzity pro děti připravil devadesáti minutový program na téma "Stavitel města". Program byl zacílený primárně na předškolní děti. Avšak při velké absenci dětí jsme přizvali do práce i menší děti ze třídy Světlušek.

Děti na úvod poznávaly značky a mapu, poté si vyzkoušely práci kartografa a základy kartografie. Měly také možnost si postavit vlastní stavbu (hasičskou stanici, muzeum, nákupní středisko, atd.). Na závěr si děti vyzkoušely orientaci v prostoru, kdy překreslovaly města do mapy. Veškeré etapy programu na sebe hezky navazovaly a dětem se aktivity moc líbily. Každý "stavitel města" obdržel na závěr diplom o úspěšném absolvování předmětů.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy