csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Dravci

Dravci

Ve druhém týdnu v září se obě třídy mateřské školy zúčastnily akce s názvem Dravci.

Pan Jaroslav Oszelda je karvinský sokolník, který doma na své zahradě chová šestadvacet dravců včetně vlastně odchovaných přírůstků. Kromě nich má ve svém chovu další nové jedince, například sovici sněžnou. K předvádění dravců na veřejnosti si pan Oszelda vybírá dravce klidné a bezpečné. Aby byli dravci zvyklí na větší počet lidí a okolní ruch, musí jim sokolník věnovat spoustu času.

Děti měly možnost si dravce prohlédnout zblízka, dokoce si pohladit i sovu. Sokolníci předvedli i ukázku letu jednotlivých dravců a v neposlední řadě i útok na kunu, která byla samozřejmě pouze vycpaná.

Ukázky dravců byly komentované a děti si z této akce odnesly mnoho zážitků a nových informací.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka MŠ

Informativní třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní třídní schůzky dne 9. září od 15:30.

Proběhnou v jednotlivých třídách, kam dochází Vaše dítě.

 

1. předáme Vám informace o průběhu školního roku 2021/2022

2. obdržíte přístupy do Školy online - elektronické žákovské knížky, portálu pro komunikaci rodič-škola

3. proběhnou volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Tichá (kandidáti p. Pavlína Mičulková, p. Karol Labaj, p. Roman Bok)

4. prostor pro Vaše dotazy

 

Ve škole dodržujeme protiepidemická doporučení - nošení respirátorů pro všechny návštěvy ve škole.

 

Těším se na Vaši účast, 

kolektiv základní školy

Prší pro štěstí v 1. třídě

A už to začalo! Nervózní žáčci a jejich rodiče se ráno 1. září vydali vstříc nové etapě stejně tak, jako nový pan ředitel a jejich nová paní učitelka.

Bohužel se setkání a uvedení žáčků nepodařilo uskutečnit v tělocvičně, jak jsme byli zvyklí, díky restrikcím, ale i tak proběhl připravený program. Na uvítání se podíleli také žáci 4. a 5. r., kteří měli připravené básničky pro malé žáčky.

Děti dostaly balíčky s pomůckami ve speciálních pytlících, které pro ně originálními kresbami ozdobili žáci loňské 5. třídy. Doufáme, že se jim budou líbit a zpestří jejich školní přípravu. Ostatně celá třída je barevně a krásně vyzdobená, odznáčky přišpendleny na tričkách, aktovky s penály nachystány.

Paní starostka s panem ředitelem popřáli všem dětem klidný a novými vědomostmi naplněný rok, báječné kamarády, úspěchy a spoustu příjemných zážitků.


Mgr. Dita Bezručová

paní učitelka 1. třídy

 

Schránka důvěry

Schránka důvěry

V prostorách školy mohou žáci využít schránku důvěry, pokud mají pocit, že potřebují anonymně sdělit své pocity vyučujícím.

Od letošního školního roku mohou využít i elektronickou verzi, která je dostupná na stránkách školy v horní liště.

 

O této možnosti byli žáci informování svými vyučujícími.

Doufáme, že tato služba bude pro děti prospěšná a nepovede ke zneužívání osobami, které pomoc nepotřebují.

 

Školní poradenské pracoviště

Soutěž IROP očima dětí

Soutěž IROP očima dětí

Škola obdržela pozvání zúčastnit se soutěže IROP očima dětí. Tuto skvělou nabídku jsme přijali a třídní kolektivy začaly připravovat výtvarné zpracování projektů, které vzniky zásluhou IROP.

 

S dětmi je potřeba ztvárnit 7 různých výtvorů reprezentující 7 oblastí, které IROP podporuje.

Například: nemocnici, školu, hrad, bytový dům, hasičskou stanici, pomoc pro handicapované, cyklostezku.

Projekty IROP pomohly i naší škole k rozvoji.

 

Do soutěže se zapojila ZŠ i MŠ. Všichni doufáme, že se nám podaří vybojovat některou z cen.

Další informace naleznete zde.

 

Ing. Petr Černošek

 

 

Testování žáků

Vážení rodiče,

podle nařízení MŠMT proběhne celorepublikově testování žáků antigenními testy na přítomnost COVID-19.

Termíny: 1. 9., 6. 9. a 9. 9.

 

V případě, že Vaše dítě má potvrzení o prodělání onemocnění ve lhůtě 180 dní, tak nám postačí kopie tohoto potvrzení přinesená 1. září do školy.

To stejné platí v případě ukončeného očkování u starších žáků.

 

Děkuji za spolupráci.

 

 

Ing. Petr Černošek