csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Cvičení v přírodě

Tak už to začalo. Každodenní brzké vstávání, povinnosti, úkoly. Ale s tím také přicházejí nové zážitky, zkušenosti a radosti. Páťáci si okořenili začátek školy cvičením v přírodě, kdy se delším pochodem přemístili k Dubánkovi. Po nezbytném občerstvení se pustili do řešení úkolů z českého jazyka, matematiky a někteří si lámali hlavu nad kvízem. Závěr patřil pohybové hře, museli však pečlivě číst, pamatovat si co nejvíce z textu a bystře reagovat na reakce soupeřů. Přitom jsme si všichni užili i dost legrace a nikomu nevadilo trochu bláta na pěšinkách.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili u Hasičské zbrojnice v Tiché, protože místní hasiči měli Den otevřených dveří ke stému výročí založení zbrojnice. Všichni žáci z celé školy si tak postupně mohli prohlédnout klubovny, hasičskou zbrojnici, zhlédnout videa o záchranných akcích. Navíc ukázky prováděli bývali žáci naší školy, kteří úspěšně reprezentují zdejší sbor. Největším lákadlem však byl hasičský vůz a dodávka. Spousta dětí překonala vlastní obavy a vylezla nejen do kabiny řidiče, ale vyšplhala na střechu tatrovky, kde jsou uloženy potřeby k hašení požárů.

Krásný páteční den jsme tak využili cvičením na čerstvém vzduchu, opakováním učiva, týmovou hrou i inspirativní návštěvou.

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Hudebně-dramatický kroužek

V novém školním roce se žákům představil hudebně-dramatický kroužek, který povede p. Mladěnková a její kolegyně.

Doufáme, že žáky tento kroužek zaujme.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel školy

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

8. září od 15:30 proběhnou Informativní třídní schůzky pro rodiče (v jednotlivých třídách).

 

Ing. Petr Černošek

ředitel školy

1. školní den

Podívejte se, jak jsme jej prožili v ZŠ a MŠ Tichá, p. o.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel školy

Začátek školního roku

Vážení rodiče,
chci Vás informovat o začátku školního roku 2022/2023.
1. září
  • Žáci budou ve škole od 7:50-9:35.
  • Den začne slavnostním přivítáním žáků 1. ročníku. Akce proběhne na zpevněné ploše vedle budovy ZŠ. Za nepřiznivého počasí v tělocvičně. Prvňáčky doprovodí rodiče a jejich blízcí příbuzní.
  • Všichni žáci již potřebují přezůvky.
  • První školní den není poskytován oběd ve školní jídelně a není otevřena školní družina.
2. září
  • Žáci budou ve škole od 7:50-11:35.
  • Je zajištěn běžný provoz školní jídelny a školní družiny.
  • Ranní školní družina bude tento den v hlavní budově (ranní družina je poskytována pravidelně od 6:00).
5. září
  • Výuka již probíhá podle stálého rozvrhu.
8. září
  • Informativní třídní schůzky pro rodiče od 15:30 (v jednotlivých třídách).
Za kolektiv zaměstnanců

 

Ing. Petr Černošek 

ředitel školy

Třídní schůzky v MŠ

Třídní schůzky v MŠ

Vážení rodiče, 

30. 8. 2022 od 15:00 se v budově mateřské školy budou konat třídní schůzky. 

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu