csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Malý řemeslník

Ve středu 15.5. se konala první lekce Malého řemeslníka Světa techniky v Ostravě. Proběhla v prostorách MŠ pro kluky předškoláky.

Kluci byli rozděleni do dvou skupin po šesti. Lekci vedli dva zkušení lektoři.

Nejprve se seznámili s nejběžněji používaným nářadím a s bezpečností práce.  Poté si zkusili manipulaci s AKU vrtačkou.

Nakonec se pustili do výroby vlastního rybářského prutu. Kluci si první lekci moc užili, doslova hltali každé slovo lektorů. Práce jim šla hezky od ruky.

Jsme rádi za tuto spolupráci a doufáme, že i další lekce budou stát za to.

 

Bc. Jana Klosíková

asistententka pedagoga

Čarodějnické odpoledne v ŠD

Čarodějnice jsme oslavili i u nás v družině.

Užili jsme si odpoledne při luštění tematických kvízůher v tělocvičně a byli dokonce i svědky skvělých čarovných pokusů

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny

Divadelní představení v ZŠ

Děti z hudebně dramatického kroužku připravily v družině v pondělí 6. května krátké pásmo pro malé kamarády z mateřské škole v Tiché.

Písně Karol a Kvida jsou velice oblíbené a také užitečné. Nacvičili jsme Cestování v čase, Hodiny a Důležitá čísla. Malí žáčci pomáhali zpívat nejen lidovky a dětské písně, ale znaly z youtubka i Karol a Kvida.

Děti v kroužku nejen zpívají, tančí a hrají různé hry.  Rády také kreslily již od zimy temperkami na stará plátna auta do Důležitých čísel i kulisy s tématem pyramid, Řecka, pravěku….

Velice se jim podařila třeba vikingská loď.

Snad jsme pro mateřskou školku nachystali příjemné zpestření dopolední činnosti.

Červnovou činnost kroužku pak zakončíme zábavným a soutěžním odpolednem v pondělí 19.6. na zahradě. Tam si užijeme program, hry a soutěže.

Doufám, že si děti závěrečnou akcí užijí spoustu legrace.

 

Lenka Mladěnková

vedoucí hudebně-dramatického kroužku

 

V pondělí 6.5. se děti z MŠ vydaly do školy na divadelní představení, které pro ně připravily děti z hudebně dramatického kroužku.

Děti měly pro nás připraveno několik písniček, ve kterých předvedly své slušivé kostýmy a vlastnoručně vyrobené kulisy. Písničkami nás provedli časem, zazpívaly o hodinách a zopakovaly důležitá čísla záchranných složek.

Děti z MŠ měly během představení možnost se zapojit a zazpívat si dětské písně za doprovodu kytary. Dětem se představení povedlo, nebyla na nich znát žádná nervozita. 

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ve třídě Světlušek

HUBERT

Den Země oslavili žáci základní školy návštěvou Hukvaldského biskupského environmentálního resortu (HUBERT).

Jedná se již o třetí ročník a myslím si, že byl nejzdařilejší. To nebylo dáno kvalitou programů, ale krásným teplým počasím, které umožnilo absolvovat programy v přilehlém parku a oboře.

Akci každoročně finančě podporu Tichánek, z. s., za což mu moc děkujeme.

 

Paní učitelky vybraly pro žáky tyto programy:

1. třída - Svět ptáků zpěváků

2. a 3. třída - Po stopách obyvatel hukvaldské obory

4. třída - Průzkumníkem v půdním světe

5. třída - Fotosyntéza a potravní vztahy.

 

Věříme, že programy přispěly k rozšíření povědomí žáků o krásách a zajímavostech světa kolem nás.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Učíme se zvuky ptáků

Děti z druhé třídy opět využily krásného jarního počasí a vyrazily nasbírat podněty k výuce i mimo třídu. Protože je teď v prvouce aktuálním tématem ptactvo, vyrazily děti ven poznávat jejich hlasy. 

Děti měly svoji práci rozčleněnou na několik etap. Nejprve musely venku pomocí aplikace Merlin, která dokáže ze zvukové nahrávky rozpoznat hlasy ptáků, nahrát  zpěv, který se ozývá v okolí školy. Ve třídě si poté ve skupinkách názvy ptáků sami přeložili z anglického jazyka, vyhledali je na internetu a do sešitu poté vypracovali seznam okřídlených obyvatel, které venku slyšeli, a doplnili k nim obrázky.

Díky této práci děti procvičily nejen práci ve skupinách, ale také propojily prvouku s anglickým jazykem a procvičily digitální kompetence. Práci s novými aplikacemi děti vždy ocení. Vhodné využití aplikací ve výuce otevírá spoustu možností, jak výuku pro děti ozvláštnit a jak jim učivo podat i novým způsobem. Zároveň se děti také učí, že technologie je třeba používat zodpovědně, a že nám mohou sloužit k získávání a ověřování informací, a ne jen ke slepému koukání do obrazovek. 

Hned po hodině děti vyzvídaly, jestli příště vyrazíme hledat ptáčky i dále od školy, a proto možná budeme mít do konce školního roku zmapovanou celou Tichou. 

Mgr. Kateřina Horáková DiS.
třídní učitelka 2. třídy

Výročí osvobození obce Tichá

V pondělí se žáci 5. třídy zúčastnili pietního setkání k výročí osvobození obce Tichá u památníku před obecním úřadem.

Každoroční setkání slouží jako připomenutí těchto dramatických časů pro obec a republiku. Žáci recitovali báseň od Jaroslava Seiferta.

Pan Vratislav Zeman seznámil přítomné s průběhem osvobozování obce a padlých občanech během 2. světové války.

 

Snad toto připomenutí bude sloužit jako varování do budoucna.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel