csendepluk

Školní jídelna

Základní informace

Informátor školní jídelny ZŠ a MŠ Tichá pro šk. rok 2021/2022

Strava ve školní jídelně je hrazena bezhotovostním platebním stykem. Proto žádáme rodiče, kteří mají zájem o stravování, aby si zřídili souhlas k povolení inkasa, kde nahlásí číslo našeho účtu u Fio Banky 2300798770/2010. Inkaso budeme strhávat vždy předem na aktuální měsíc, tzn. v srpnu strhneme na měsíc září atd.

Omlouvání obědů

Obědy se omlouvají v internetové nebo mobilní aplikaci eStrava, každý pracovní den do 13:30. Výjimečně telefonicky na čísle 556 858 146 nebo osobně u vedoucí ŠJ (od 11:00 do 13:30 v kanceláři nikdo není - výdej obědů).

Není možné vyžadovat omluvení obědů (ani telefonicky) tentýž den ráno! Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu je finančně zodpovědný zákonný zástupce strávníka (rodič si musí být vědom, že dle školského zákona je povinen uhradit věcné i mzdové režie za tento neodebraný či neodhlášený oběd).  V první den nemoci dostanou rodiče oběd pro dítě do jídlonosiče, pak už musí žáka odhlásit. Jídlonosič musí být čistý a suchý. Jídlo v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě!

Výdej obědů do jídlonosičů:
11:00 - 11:30
Budova MŠ
11:45 - 12:15
Výdejna ZŠ
Internetová aplikace
Image
Mobilní aplikace
Image
Image

Ceny stravného

Ceny stravného jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Výše stravného je určeno věkem dítěte, kterého dosáhne v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.
Základní škola
7 - 10 let24 Kč (68 Kč)*
11 - 14 let26 Kč (70 Kč)*
Mateřská škola (do 6 let)
Celodenní40 Kč (84 Kč)*
Děti s odloženou školní docházkou42 Kč (86 Kč)*

*V případě včasného neodhlášení obědů budeme účtovat plnou cenu oběda (se započtením mzdových a věcných režií) tzn. k ceně oběda bude připočtena přirážka 34 Kč. Stržení bude provedeno inkasem v následujícím měsíci. Ceny jsou uvedeny v závorce  (Stanoví vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování).