csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školní družiny

Školní družina v uplynulém roce

Aktivity školní družiny jsou založeny na celoročním plánu ŠD a přizpůsobeny ročním obdobím a významným událostem. Program byl velmi pestrý a obohacující. Reagoval na aktuální situaci a počasí.  Akce byly rozděleny do různých témat (podzimní mandaly, Halloween, zdobení stromečku, karneval, barevný týden, čarodějnice, týden zdraví, týden zvířat, etiketa) a soutěží (skládání lega a puzzle, opičí dráha, souboj v pětiboji).

Další velmi oblíbenou činností jsou sportovní a pohybové hry na školním a multifunkčním hřišti nebo v tělocvičně. V pracovních a výtvarných činnostech jsme se zaměřili na výrobky, které děti mohly využít jako dárky pro rodinu, např. jablíčkové dny, vánoční a velikonoční dílny, den matek. Vyráběli jsme i dárky pro osamělé seniory. Snažíme se podporovat děti ve čtení a prohlížení dětských knih a časopisů, což podněcuje jejich zájem o četbu.

V rámci přípravy na vyučování si děti mohly vypracovat domácí úkoly. Shlédli jsme několik tematických prezentací a praktických ukázek, například návštěvu zahradní aranžérky. Někteří žáci se i letos dočkali oblíbené Noci v družině.                    

Novinkou školní družiny v tomto roce byly kroužky: Šikovné ruce, 3D pero a práce s počítači. Školní družina se také podílí na výzdobě budovy školy. Stálou akcí zůstává Replay a kino. Tento rok se školní družina skládala ze tří oddělení (Delfíni, Klokani, Žirafy) a byla naplněna 70 žáky.

Všechny akce a informace ze ŠD jsou průběžně zpracovány a vkládány s fotografiemi na webové stránky školy.

 

Vychovatelky školní družiny