csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Kontakty

Všechny potřebné kontakty na jednom místě

Základní škola

Obec Tichá

Zřizovatel

Ing. Petr Černošek

Ředitel ZŠ

Tichá 282, 742 74 Tichá

Adresa

+420 555 333 236

Telefon

skola@zsticha.cz

E-mail pro podání připomínek/stížností

70986479

IČO

97zmifh

Datová schránka

241916853/0600

Bankovní spojení

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD
Image

Mateřská škola

Renata Šmajstrlová

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Tichá 278, 742 74 Tichá

Adresa

6:00 - 16:30 hod.

Provoz

fb.com/skolkaticha

Facebooková stránka MŠ

+420 556 720 236

Pevná linka

+420 771 117 516; 555 333 918

Třída Včelky

+420 771 112 378; 556 720 236

Třída Cvrčci

+420 771 112 379; 555 333 917

Třída Světlušky

r.smajstrlova@zsticha.cz

E-mail

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD
Image

Školní družina

Kateřina Kociánová

Vedoucí vychovatelka

Tichá 278, 742 74 Tichá

Adresa

6:00 - 7:30 hod.

Ranní provoz

11:35 - 16:30 hod.

Odpolední provoz

+420 771 112 382

Telefon na první oddělení

+420 728 237 935

Telefon na druhé a třetí oddělení

v.ermisova@zsticha.cz

E-mail na druhé oddělení

druzina@zsticha.cz

E-mail na první oddělení

v.pitrova@zsticha.cz

E-mail na třetí oddělení

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD

Image

Školní jídelna

Šárka Kundrátová

Vedoucí školního stravování

+420 556 858 146

Pevná linka

Tichá 278, 742 74 Tichá

Adresa

jidelna@zsticha.cz

E-mail

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě stravného

Image