csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Kroužky

Naše kroužky

Přihlášky do nabízených kroužků jsou k dispozici u třídní učitelky/vychovatelek školní družiny. Kapacita každého kroužku je omezena.

Vedoucí kroužku rozhodne o přijetí žáka.

Image