Základní škola

Kroužky

Naše kroužky

Žáci již obdrželi přihlášky do kroužků

Kroužky budou probíhat od 4. října 2021 do 27. května 2022.

Korfbalový kroužek již byl zahájen po domluvě s panem Filipem.

Pohybový

Pohybový

vede p. Žingorová
(pro 1. a 2. ročník)

pondělí 13:00 - 13:40

Šikovné ruce (estetický)

Šikovné ruce (estetický)

vede p. Valchařová
(pro 3. - 5. ročník)

pondělí 13:00 - 13:40

Korfbal

Korfbal

vede p. Filip
(pro 1. a 2. ročník)

středa 13:00 - 13:45
Náboženství

Náboženství

vede p. Mičulková
(pro 1. a 2. ročník)

pondělí 12:00 - 12:45
Tvořivá dílna

Tvořivá dílna

vede p. Bezručová
(pro 1. a 2. ročník)

čtvrtek 13:00 - 13:45

Čtenářský

Čtenářský

vede p. Timková
(pro 4. a 5. ročník)

čtvrtek 13:00 - 13:45 (sudý týden)

Korfbal

Korfbal

vede p. Filip
(pro 3. - 5. ročník)

středa 13:45 - 14:30
Náboženství

Náboženství

vede p. Mičulková
(pro 4. a 5. ročník)

pondělí 13:00 - 13:45
Angličtina

Angličtina

vede p. Bezručová
(pro 1. ročník)

pondělí 12:00 - 12:40

Šikovný počtář

Šikovný počtář

vede p. Timková
(pro 4. a 5. ročník)

čtvrtek 13:00 - 13:45 (lichý týden)

Origami

Origami

vede p. Křístková
(v rámci školní družiny)

pátek 13:00 - 13:45