csendepluk

Školní družina

Pokyny pro rodiče

Pokyny pro rodiče k provozu školní družiny

Pitný režim

Vychovatelka si každý měsíc vybírá 10,- Kč na pitný režim. Tato částka se vybírá od září do května (můžete platit i čtvrtletně, půlrok, celý rok).

Přihlášení

Žáky je možné odhlásit a přihlásit do ŠD prostřednictvím formulářů. Odhlásit je můžete z družiny pololetně k 31. lednu.
Zápisní lístek ke stažení

Družínek

Děti dostanou DRUŽÍNEK – zápisový sešit, prostřednictvím kterého budeme navzájem komunikovat.
Do DRUŽÍNKU budeme lepit veškeré informace a dění ŠD. Prosíme rodiče, aby jej pravidelně kontrolovali. Je důležité dodržovat námi uvedené termíny kvůli organizaci akcí (tento zápisový sešit neztratit!!). Stejné informace budou i na stránkách ŠD.

Omlouvání dětí

Děti je třeba omlouvat i ve ŠD a to písemnou formou. Omluvný lístek najdete v zápisovém sešitu školní družiny nebo e-mailem uvedeným na přihlášce. Na telefonické omlouvání nebudeme brát zřetel z důvodu ochrany a bezpečnosti žáků!!

Vyzvedávání dětí

Děti si po vyučování můžete vyzvednout ze ŠD od 12:00 hod. až do 16:00 hod.

Informace

Při vstupu do šaten ve vitrínce a na nástěnce u herny ŠD budou vždy připraveny informace pro rodiče. (Bude tam vyvěšen také měsíční plán akcí ŠD).

Vybavení

Děti budou potřebovat podepsanou plastovou lahev na pití, náhradní převlečení do ŠD. Často s dětmi chodíme ven, hrají si na zemi, malují a pracují s různými materiály.

Děti do družiny donesou

  • balíček balených bonbonů na odměny
  • krabici kapesníků

Svačiny

Dávejte dětem do ŠD svačinu!!

Dětem přejeme příjemně strávený školní rok, plný nezapomenutelných zážitků, her a soutěží.