csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Školní družina

Pokyny pro rodiče

Pokyny pro rodiče k provozu školní družiny

Pitný režim

Vychovatelka si každý měsíc vybírá 10,- Kč na pitný režim. Tato částka se vybírá od září do května (můžete platit i čtvrtletně, půlrok, celý rok).

Přihlášení

Žáky je možné odhlásit a přihlásit do ŠD prostřednictvím formulářů. Odhlásit je můžete z družiny pololetně k 31. lednu.
Zápisní lístek ke stažení

Družínek

Děti dostanou DRUŽÍNEK – zápisový sešit, prostřednictvím kterého budeme navzájem komunikovat.
Do DRUŽÍNKU budeme lepit veškeré informace a dění ŠD. Prosíme rodiče, aby jej pravidelně kontrolovali. Je důležité dodržovat námi uvedené termíny kvůli organizaci akcí (tento zápisový sešit neztratit!!). Stejné informace budou i na stránkách ŠD.

Omlouvání dětí

Děti je třeba omlouvat i ve ŠD a to písemnou formou. Omluvný lístek najdete v zápisovém sešitu školní družiny nebo e-mailem uvedeným na přihlášce. Na telefonické omlouvání nebudeme brát zřetel z důvodu ochrany a bezpečnosti žáků!!

Vyzvedávání dětí

Děti si po vyučování můžete vyzvednout ze ŠD od 12:00 hod. až do 16:30 hod.

Informace

Ve vitrínce před vstupem do šaten budou vždy připraveny informace pro rodiče. (Bude tam vyvěšen také měsíční plán akcí ŠD).

Vybavení

Děti budou potřebovat podepsanou plastovou lahev na pití, náhradní převlečení do ŠD. Často s dětmi chodíme ven, hrají si na zemi, malují a pracují s různými materiály.

Děti do družiny donesou

  • balíček balených bonbonů na odměny
  • krabici kapesníků

Svačiny

Dávejte dětem do ŠD svačinu!!

Dětem přejeme příjemně strávený školní rok, plný nezapomenutelných zážitků, her a soutěží.