csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Mateřská škola

Denní režim

Denní režim

Provoz mateřské školy je od 06:00 do 16:30 hod.

Třídy jsou spojeny od 6:00 do 6:30 hod. ve třídě Světlušek.

Prosíme Vás, abyste děti do MŠ vodili do 08:00 hodin s ohledem na výchovně vzdělávací proces. V 08:00 hodin se vchody obou šaten uzamykají kvůli bezpečnosti dětí. Příchody po 8. hodině narušují výchovně vzdělávací činnosti s dětmi.

6:00 - 8:00

Příchod dětí

Scházení dětí, individuální hravé činnosti.

6:00 - 8:00

8:00 - 9:30

Ranní blok

Řízenné činnosti (konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, hygiena, svačina.

9:30 - 11:30

Dopolední blok

Příprava na pobyt venku a pobyt venku, pohybové aktvity, příp. náhradní činnosti.

9:30 - 11:30

11:30 - 12:15

Hygiena, oběd

12:15 - 14:00

Relaxační blok

Odpočinek dětí + klidové aktivity.

12:15 - 14:00

14:00 - 14:30

Hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:30

Odpolední blok

Spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních  aktivitách, individuální plánované činnosti.

14:30 - 16:30