csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Školní jídelna

Aktuální informace

Image

Informátor školní jídelny ZŠ a MŠ Tichá, p. o. pro školní rok 2023/2024

Strava ve školní jídelně je hrazena bezhotovostním platebním stykem. Proto žádáme rodiče, kteří mají zájem o stravování, aby si zřídili souhlas k povolení inkasa, kde nahlásí číslo našeho účtu u Fio Banky 2300798770/2010. Inkaso budeme strhávat vždy předem na aktuální měsíc, tzn. v srpnu strhneme na měsíc září atd.

Prosím, nastavte si dostatečný limit inkasa u svého účtu pro šk. rok 2023/2024. Děkujeme.

 

Omlouvání obědů

Obědy se omlouvají v internetové nebo mobilní aplikaci eStrava, každý pracovní den do 13:30. Výjimečně telefonicky na čísle 556 858 146 nebo osobně u vedoucí ŠJ (od 11:00 do 13:30 v kanceláři nikdo není - výdej obědů).

Není možné vyžadovat omluvení obědů (ani telefonicky) tentýž den ráno! Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu je finančně zodpovědný zákonný zástupce strávníka (rodič si musí být vědom, že dle školského zákona je povinen uhradit věcné i mzdové režie za tento neodebraný či neodhlášený oběd).  V první den nemoci dostanou rodiče oběd pro dítě do jídlonosiče, pak už musí žáka odhlásit. Jídlonosič musí být čistý a suchý. Jídlo v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě!

Výdej obědů do jídlonosičů:
10:45 - 11:15

Budova MŠ

12:00 - 12:30

Výdejna ZŠ

Internetová aplikace
Image
Mobilní aplikace
Image
Image

Ceny stravného

Ceny stravného jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Výše stravného je určeno věkem dítěte, kterého dosáhne v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Základní škola
7 - 10 let27 Kč (71 Kč)*
11 - 14 let29 Kč (73 Kč)*
Mateřská škola (do 6 let)
Celodenní45 Kč (89 Kč)*
Děti s odloženou školní docházkou47 Kč (91 Kč)*

*V případě včasného neodhlášení obědů budeme účtovat plnou cenu oběda (se započtením mzdových a věcných režií) tzn. k ceně oběda bude připočtena přirážka 44 Kč. Stržení bude provedeno inkasem v následujícím měsíci. Ceny jsou uvedeny v závorce  (Stanoví vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Šárka Kundrátová

Vedoucí školního stravování

Martina Štefková

Vedoucí kuchařka

Gabriela Jarošová

Kuchařka

Šárka Švecová

Kuchařka

jidelna@zsticha.cz

E-mail

+420 556 858 146

Telefon

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě stravného