csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Unie rodičů

Unie rodičů

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá, z.s. (dále jen Unie) je dobrovolným spolkem fyzických osob, zejména rodičů a dalších zákonných zástupců dětí navštěvujících ZŠ nebo MŠ v Tiché.

Spolek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Tichá, z. s.

Název spolku

Tichá 282, 742 74 Tichá

Sídlo spolku

Cíle a činnosti spolku

  1. poskytování podpory a příspěvků na výchovně vzdělávací akce základní a mateřské školy
  2. finanční podpora materiálního vybavení základní a mateřské školy
  3. finanční a organizační pomoc ZŠ a MŠ při přípravách a organizování školních akcí
  4. odměny pro žáky v soutěžích
  5. příprava a organizace zábavných, vzdělávacích a kulturních akcí pro žáky ZŠ a MŠ a jejich rodiče