csendepluk

Základní škola

Aktuality

Online soutěže

Žáci školy porovnávají své dovednosti a znalosti na sportovních, vědomostních a talentových soutěžích, kterých se pravidelně účastníme.

Další oblast soutěží se nám otevřela v online světe. Tuto možnost využili žáci 4. a 5. ročníku v soutěži Bobřík informatiky.

V online testu zkoušeli rozluštit logická cvičení, odvodit krokování postav a naprogmovat pohyby podle zadání.

Velkou zkušeností byla pro nás i registrace každého žáka, což se čtvrťákům a páťákům úspěšně podařilo.

 

V tomto školním roce jsme se dále účastnili: soutěž Finanční gramotnost, vědomostní test Markétina dopravní výchova

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

 

 

Hudebně-dramatický kroužek

Hudebně dramatický kroužek,

který na škole pracuje každé pondělí od 15 do 16 hodin, připravuje pro rodiče a prarodiče malý vánoční dárek.

V pondělí 18.12. se od 16 hodin uskuteční ve třídě vánoční besídka.

Malí zpěváčci si pilně nacvičují písně, koledy, básně a tanečky. Dokonce zahrají i malou scénku z oblíbené pohádky „Ať žijí duchové“.

Děti jsou velice šikovné a hudebně i pohybově nadané. Jen škoda, že nás není více.

 

Lenka Mladěnková a Martina Hoppová

vedoucí kroužku

Spolupráce s Karmel Tichá

V úterý 7. 12. 2023 navštívili žáci 5. třídy centrum pro osoby se zdravotním postižením Karmel v Tiché, kde je velmi mile přivítaly sociální pracovnice společně s klienty centra. Žáci měli možnost prohlédnout si nově opravené a zrekonstruované prostory, sociální pracovnice jim vysvětlovaly, jakým způsobem o klienty centra pečují a jak vypadá jejich každodenní program.

Společně s některými klienty se děti pokusily za velkého přispění zaměstnanců centra vyrobit dva druhy vánočních dekorací.

Pro všechny to byla nová zkušenost, děti takto mohly alespoň částečně poznat život hendikepovaných lidí.

 

Mgr. Ivana Bednářová

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ

Den válečných veteránů

Dne 11. listopadu si každoročně připomínáme výročí ukončení 1. světové války.

Tento den nazývaný Den válečných veteránů společně s představiteli a některými občany Tiché v pátek 10. 11. uctili také žáci 5. třídy naší školy.  

Na vzpomínkové akci u Pomníku obětem 1. světové války žáci přednesli báseň Na flanderských polích, která se stala jedním ze symbolů celé války a dodnes je připomínána tradicí  vlčích máků na paměť padlých a válečných veteránů.

 

Mgr. Marcela Valchařová

třídní učitelka 5. třídy

Halloween ve škole

I když začátek listopadu u nás náleží vzpomínáním na zesnulé v klidné, pietní atmosféře, v anglicky mluvících zemích se vzpomíná jiným způsobem. Staří Keltové, kteří tento svátek začali ctít, jej pojali trochu jinak.  Jsou s nimi spojené tradice a zvyky, se kterými se děti seznámily i v hodinách anglického jazyka. Žáci 4. třídy si celý poslední říjnový den zpestřili výuku v kostýmech a koledovali anglickou koledou v každé třídě. Předvedli pár říkanek také v angličtině a navodili tak veselou a možná i lehce strašidelnou atmosféru v celé škole.

Většina úkolů a zadání pak byla spojena se symboly Halloweenu a přinesla dětem mnoho úsměvů na tváře. Vykoledovanými či získanými v soutěžích dobrotami si pak osladili svačinu.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 4. třídy

Zábavné a poučné třídění odpadu s Tondou Obalem

Ve středu 1. listopadu 2023 navštívili naši školu odborníci na třídění odpadu.

Tzv. Tonda Obal je vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o třídění odpadu a jeho následné recyklaci. Přednášející žákům ukázali, co jsou to třídící linky, spalovny a také jim vysvětlili, proč je dobré odpad třídit a jaké výhody má recyklace.

Jestli žáci všemu porozuměli, to se ukázalo až na závěr hodiny. Měli zkusit vytřídit některé druhy odpadu do různě barevných kontejnerů.

"Poučné, ale zábavné," takto akci zhonotili sami žáci.

 

Mgr. Hana Horáková

třdíní učitelka 3. třídy