csendepluk

Základní škola

Aktuality

Učíme se prakticky!

Proč nevyzkoušet výuku v laboratoři nebo ověřit si fungování fyzikálních a matematických zákonů mimo školu? Vzali jsme si batohy, svačinu a s očekáváním novinek se vydali do Světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Brzký ranní odjezd v nepříjemném podzimním počasí byl vyvážen praktickou výukou z matematiky s názvem Kouzlo zrcadlení zaměřenou na souměrnost. Ti starší se ve dvou menších skupinách vystřídali v chemické laboratoři, kde si vyzkoušeli roli badatelů v bílých pláštích. Ověřovali hypotézu, zda-li je kapka vody totéž jako kroupa. Od zahřívání kousku ledu přes proces rychlého tuhnutí až po sublimaci a kouzlením se suchým ledem 90minutová lekce vyčarovala nadšení a rozzářené oči našich žáků.

Další část jsme strávili zkoušením protetických pomůcek, jízdy na invalidním vozíku, výměnou kol na malé formuli, výrobou lžičky či sledováním procesů v lidském těle. Někteří stihli i 3D film s názvem Tajemství Pacifiku o životě nad i pod hladinou oceánu.

Nabídka aktivit pro děti byla tak bohatá, že nebylo možné vše stihnout. Proto se těšíme na další výukové programy a věříme, že budeme moci toto centrum navštívit.

Nutno podotknout, že akce proběhla v rámci projektu OKAP a děti měly akci zdarma.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Kosmický zážitkový stan

Na páteční dopoledne, 16. 9., byl pro děti ze ZŠ Tichá připraven program od pana magistra Petra Šáška s názvem "Kosmický zážitkový stan". Děti byly rozděleny do skupin podle věku a pro každou skupinu byl vytvořen speciální program. Děti nejprve v kosmickém stanu zhlédly video, které jim vysvětlilo mnoho nových pojmů týkající se vesmíru. Poté společně hrály hry, jež byly tematicky taktéž zaměřené na vesmír. 
Děti byly z programu opravdu nadšené a ve třídě poté společně sdílely spoustu zážitků a nových vědomostí, které si odnesly.
My se již nyní těšíme na další akce, které nás budou po celý školní rok provázet, a které nám zpestří naše vyučovací dny.
Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 1. třídy

Cvičení v přírodě

Tak už to začalo. Každodenní brzké vstávání, povinnosti, úkoly. Ale s tím také přicházejí nové zážitky, zkušenosti a radosti. Páťáci si okořenili začátek školy cvičením v přírodě, kdy se delším pochodem přemístili k Dubánkovi. Po nezbytném občerstvení se pustili do řešení úkolů z českého jazyka, matematiky a někteří si lámali hlavu nad kvízem. Závěr patřil pohybové hře, museli však pečlivě číst, pamatovat si co nejvíce z textu a bystře reagovat na reakce soupeřů. Přitom jsme si všichni užili i dost legrace a nikomu nevadilo trochu bláta na pěšinkách.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili u Hasičské zbrojnice v Tiché, protože místní hasiči měli Den otevřených dveří ke stému výročí založení zbrojnice. Všichni žáci z celé školy si tak postupně mohli prohlédnout klubovny, hasičskou zbrojnici, zhlédnout videa o záchranných akcích. Navíc ukázky prováděli bývali žáci naší školy, kteří úspěšně reprezentují zdejší sbor. Největším lákadlem však byl hasičský vůz a dodávka. Spousta dětí překonala vlastní obavy a vylezla nejen do kabiny řidiče, ale vyšplhala na střechu tatrovky, kde jsou uloženy potřeby k hašení požárů.

Krásný páteční den jsme tak využili cvičením na čerstvém vzduchu, opakováním učiva, týmovou hrou i inspirativní návštěvou.

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy

Hudebně-dramatický kroužek

V novém školním roce se žákům představil hudebně-dramatický kroužek, který povede p. Mladěnková a její kolegyně.

Doufáme, že žáky tento kroužek zaujme.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel školy

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

8. září od 15:30 proběhnou Informativní třídní schůzky pro rodiče (v jednotlivých třídách).

 

Ing. Petr Černošek

ředitel školy

1. školní den

Podívejte se, jak jsme jej prožili v ZŠ a MŠ Tichá, p. o.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel školy