csendepluk

Školní družina

Základní informace

Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělání, které neplní jen funkci sociální, ale nabízí žákům možnost zájmového a aktivního trávení volného času, jak před vyučováním, tak odpoledne po vyučování.

Školní družina je umístěna v prvním patře vedle tělocvičny s vlastním vchodem. První oddělení sídlí na hlavní budově školy ve 2. třídě (přízemí).

Školní družina má tři oddělení. Žák do školní družiny je přijat na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Měsíční  úhrada školní družiny činí 100,- Kč. Ranní družina 60,- Kč. 

Úhrada ŠD je splatná k 7. dni kalendářního měsíce bezhotovostní platbou přes inkaso (číslo účtu viz níže).

Žáky přijímáme z 1. až 5. ročníku.

Využíváme školní prostory (prostory ŠD, tělocvična), ale také venkovní prostory (školní, multifunkční, workoutové hřiště. Pokud nám situace dovolí, budeme jezdit do dětského centra Bublinka).

Kateřina Kociánová

Vedoucí vychovatelka

Veronika Pitrová

Vychovatelka

Mgr. Veronika Ermisová

Vychovatelka

6:00 - 7:30

Ranní provoz

11:35 - 16:00

Odpolední provoz

2300798770/2010

Číslo účtu pro zřízení inkasa k platbě školného MŠ a ŠD

druzina@zsticha.cz

E-mail na první oddělení

v.pitrova@zsticha.cz

E-mail na třetí oddělení

v.ermisova@zsticha.cz

E-mail na druhé oddělení

+420 771 112 382

Telefon na první oddělení

+420 728 237 935

Telefon na druhé a třetí oddělení