Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Previous Next

Vánoční setkání u stromečku

22. prosince 2021 jsme uspořádali pro rodiče našich dětí vánoční setkání u stromečku. Setkání jsme uspořádali v našem venkovním amfiteátru. Kouzelně vánoční atmosféru jsme dotvořili pomocí svítícího vánočního stromečku, lucernami se svíčkami a světelným řetězem. 

Paní učitelky s dětmi nacvičily vánoční koledy v doprovodu kláves, flétny a rolniček, nechyběly také vánoční básně a tanec. Představily se obě naše třídy. Představení jsme zahájili třídou Cvrčků, poté následovalo představení třídy Světlušek. Na závěr mohly zazářit obě třídy najednou při koledě "Štědrý večer nastal". Děti také svým rodičům vlastnoručně předaly zhotovená přáníčka k Vánocům.

Na závěr setkání si každé dítko mohlo se svými rodiči pustit po vodě ořechovou skořápku se svíčkou. Po celou dobu nám z reproduktoru hrály vánoční koledy, které tímto tamní atmosféru Vánoc o to více podpořily.

Jsem za celý kolektiv pedagogů nesmírně vděčná, že jsme mohli setkání uskutečnit a na chvíli se ve shonu a starostech zastavit a užít si společné chvíle.

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

Vánoční zdobení perníčků

Adventní atmosférou nám provoněly perníčky z pekárny paní Dany Babincové z Frenštátu pod Radhoštěm, která se pečením a zdobením perníčků věnuje přes třicet let.

Paní Babincová přijela za námi do mateřské školy, aby dětem přiblížila svou profesi. S dětmi si povídala o tom, jaké suroviny používáme, abychom mohli upéci medový perník. S veškerými surovinami se mohly děti fyzicky seznámit. Nejvíce je zaujala směs koření, která svou vůni pohltila celou místnost. Po tomto prvotním seznámení se surovinami a jejich přípravě následovala praktická část.

Paní Babincová měla napečené perníčky a hotovou polevu a děti si tak samy mohly vyzkoušet nazdobit vlastní perníček. Pro všechny děti měla ještě připravený dárek, a to vlastní nazdobený perníček. Atmosféra ve školce byla kouzelně vánoční.

Ve třídě voněly perníčky, k tomu nám svítil vánoční stromeček a z reproduktoru nám hrály koledy. Co více si přát ?

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

Andělsko-čertovský den v mateřské škole

Pondělní dopoledne se proměnilo v mateřské škole do andělsko-čertovského hávu. Děti si do školky přinesly krásné kostýmy, do kterých se převlékly a rázem se ze Světlušek a Cvrčků stali malí čertíci a nebeští andílci.

Pro děti měly paní učitelky připraveny soutěže, pohybové tematické hry, výtvarné vyrábění a na závěr andělsko-čertovskou diskotéku. Děti ze třídy Cvrčků dostaly čertovský odznak za řádné plnění čertovských úkolů.

V každé třídě nechal pro děti Mikuláš nadílku, kterou si děti odnesly domů.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

 

MŠ - Informace Covid-19

MŠ - Informace Covid-19

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni (25. 11. 2021) evidujeme v mateřské škole tři potvrzené případy dětí s onemocněním Covid-19.

Mnoho rodičů nám klade otázky, zda budeme mateřskou školu uzavírat a jaký bude další postup. Veškerá opatření nařizuje Krajská hygienická stanice (KHS). Doposud nás nikdo nekontaktoval.

Uzavření mateřské školy může nařídit pouze KHS. Již druhým dnem se KHS pokoušíme dovolat, avšak bezúspěšně.

Prosíme Vás, abyste zachovali klidnou mysl a rovněž žádáme, abyste si obezřetně všímali zdravotního stavu Vašeho dítěte.

Pokud se KHS vyjádří, budeme Vás okamžitě informovat.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

Výtvarná výzva ČPZP

Obě třídy mateřské školy se zapojily do výtvarné výzvy, kterou organizovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Děti měly namalovat suchými pastely a voskovkami obrázek na libovolné téma. Děti byly poté odměněny hezkými dárky (pexesa, kvarteto, omalovánky, fixy a jiné).

Děkujeme za možnost se do této výzvy zapojit a děkujeme také za dárky pro naše děti.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Návštěva kina

Návštěva kina

Dne 10. listopadu se obě třídy mateřské školy vydaly autobusem do frenštátského kina na pásmo pohádek. Promítání zahájila pohádka o Křemílkovi a Vochomůrkovi a následovaly další oblíbené pohádky.

Děti byly moc rády, že mohly vycestovat do blízkého Frenštátu a projet se tak autobusem. Po pohádkách jsme využili volný čas k menší procházce v okolí kina.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy