csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Co se v lednu naučily Světlušky?

Leden jsme otevřeli legendou o Třech králích. Procvičili jsme si jemnou motoriku, grafomotoriku a představivost.

Dalším tématem bylo, v lednových třeskutých mrazech, zimní oblečení.

V tomto tématu, jsme posílili kamarádské vztahy a spolupráci. Když oblečení, tak nás zajímal jeho vznik.

Název dalšího tématu bylo: Kterak jsme k oblečení přišli. Pomocí evokačních otázek, jsme namáhali mozkové závity a společnými silami, došli k odpovědím. Děti zjistili celý postup výroby oblečení a dokonce si ušily šaty na panenku a malé polštářky.

 

Ing. Adéla Korniová

Třídní učitelka ve třídě Světlušek

Metoda dobrého startu

I leden, jsme nastartovali metodou dobrého startu (MDS), čili přípravou předškoláků na budoucí čtení a psaní.

Tato metoda rozvíjí u dětí smyslové vnímání, které je důležitou dovedností pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě.

Pilířem MDS je lidová píseň, se kterou pracujeme v průběhu celé lekce. Píseň ztvárníme pohybem, rytmicky a předepsaným grafickým vzorem. Předšoláci si tak rozvíjí, pohybové, sluchové a zrakové dovednosti.

Každou lekci pak zakončíme sebehodnocením. Kde děti dostanou prostor, pro ohodnocení svých aktivit, co se jim dařilo, co se jim nedařilo a na čem by ještě potřebovaly pracovat. Sebehodnocením se učí přijímat zodpovědnost za svůj rozvoj.

 

Ing. Adéla Korniová

učitelka ve třídě Světlušek

Duhová angličtina

Dobrý den,
chceme Vás informovat o možnosti využití kroužku anglického jazyka v mateřské škole. 
Kroužek je určen pouze pro předškoláky
Přihlášení osobně ve třídě Cvrčků do 27. 1. 2023.
 
Prosím, zvažte přihlášení s ohledem na logopedickou vadu Vašeho dítěte. Logopedové nedoporučují výuku Aj, pokud dítě dochází na logopedii (dítě sykavky správně tvoří, ale ještě není zafixovaná jejich výslovnost v běžné řeči, je potřeba ji opravovat a rozvíjet sluchovou, případně motorickou diferenciaci, dítě má interdentální nebo laterální výslovnost sykavek nebo dochází k jejich asimilaci, aj.).
Doporučujeme konzultaci s Vašim logopedem.
Rozhodně bychom neradi nikoho z Vás odradili, ale vězte, že našim cílem v mateřské škole je, aby bylo dítko schopno hovořit bez logopedických vad a poruch a nechceme tímto narušit snahu logopeda o nápravu řeči.
 
 
Mgr. Pavlína Buchtová
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu
PF 2023

PF 2023

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a příznivcům naši mateřské školy vše dobré do nového roku.

Hodně zdraví, elánu, radosti a úsměvů.

Za celý kolektiv mateřské školy.

 

Mgr. Pavlína Buchtová
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Cvrčci - Ježíškova dílna

Cvrčci - Ježíškova dílna

Děti ze třídy Cvrčků nacvičily krátké vánoční pásmo k příležitosti akce Ježíškova dílna, kterou pro širokou veřejnost zorganizoval Spolek Tichánek.

Děti zahájily celou akci vystoupením a poté si mohli přítomní návštěvníci vyrobit vánoční ozdoby či si dle vlastní fantazie vyrobit adventní věnec.

Po celou dobu konání této akce hrály vánoční koledy a ve spojitosti s teplým čajem a sušenkou, se všudepřítomná atmosféra zahalila do radosti a očekávání z nadcházejících Vánoc.

 

Dětem patří velký dík za jejich odhodlání a chuť se naučit něco nového.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Plaváčci

Předškoláci zahájili lekci plaveckého výcviku ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Dětem se první hodina velmi líbila. Ve vodě si děti hrály na krokodýlky a jiná zvířátka. Zkusily si také zaplavat ve velkém bazénu.

Využili jsme také možnost saunování.

Po bazénu se děti pořádně nasvačily a vyrazili jsme opět autobusem do školky.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu