csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Pasování předškoláků

Važení rodiče,

konec školního roku se neúprosně blíží a my bychom Vás rádi pozvali na slavnostní zakončení školního roku spojené s pasováním předškoláků a záverečným opékáním špekáčků na zahradě mateřské školy.

Akce se uskuteční 29. 6. 2022 od 15:00.

Pro děti z obou tříd je zajištěn pitný režim a také špekáčky,chléb.

 

Na setkání se teší paní učitelky.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Promítání pohádky

29. 6. 2022 se v kulturním domě v Tiché bude promítat pro obě třídy mateřské školy pohádka Encanto.

Zahájení promítání bude v 08:00Sraz dětí v mateřské škole již v 07:30

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Opékání špekáčků na zahradě mateřské školy (AKCE PŘESUNUTA NA 29.6.22)

Srdečně zveme rodiče a děti na opékání špekáčků na zahradě MŠ.

Akce se bude konat 23. 6. 2022 v 15:00. Pro děti je občerstvení zajištěno.

Na setkání se těší paní učitelky.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Výtvarná soutěž v Kunčicích pod Ondřejníkem

Děti ze třídy Cvrčků a Světlušek se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou organizovala Zš a Mš Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Téma soutěže bylo "Jaro s domácími zvířátky".

Do soutěže se s chutí zapojily starší i mladší děti

Děti ze třídy Cvrčků vytvořily technikou koláže obrázek "ovce na pastvě". Tato skupinová práce byla porotou odměněna krásným 3.místem.

I ve druhé třídě děti nezahálely. I tady naše školka zazářila a naše Rozálka Lukešová  byla oceněna 3.místem v kategorii jednotlivců.

Naši vítězové si ze slavnostního předávání diplomů odnesli velmi hezké ceny.

Ještě jednou všem vítězům, ale i těm, kteří se zúčastnili a nevyhráli blahopřejeme

Velký dík patří také paním učitelkám.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Cvrčci jako stavitelé mostu

Do naši mateřské školy opět zavítal pan Ing. Slíva, který lektoruje polytechnické lekce organizované Malou technickou univerzitou.

Děti ze třídy Cvrčků si mohly vyslechnout příběh o stavbě Karlova mostu v Praze a naučily se odborná pojmosloví (stavbyvedoucí, pilíře, architekt, kontrolor).

Děti si vyzkoušely vlastní stavbu mostů a dle technického nákresu si po dvojicích most s pilíři postavily. Na závěr se jednotlivé mosty spojily v jeden a děti se mohly dokonce po mostu projít a to včetně paní učitelky

Pan Slíva rozdal dětem na samotný závěr diplomy za dobře vykonanou stavební práci.

Lekce polytechniky se těšila velkému úspěchu. Stavba mostů se zdařila a děti byly nadšené.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy