csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Logické hry

V pátek 17.5. se konal projektový den s programem Logické hry I. pro předškoláky.  Děti se dozvěděly, jak to vypadá uvnitř notebooku.

Seznámily se s jednotlivými součástkami, pochopily, že počítač ke svému fungování nutně potřebuje programy. Na základech programování pak společně pracovaly.

Získaly tak mnoho teoretických znalostí, vyzkoušely si logicky uvažovat při stavbě sudoku, pracovaly na stavbě vlastního robota ze stavebnice LEGO.

Děti pochopily, že logické uvažování nemusí jít každému, avšak může to být zábava. Každé dítě dostalo za svou snahu krásný diplom.

 

Bc. Jana Klosíková

asistentka pedagoga

Malý řemeslník

Ve středu 15.5. se konala první lekce Malého řemeslníka Světa techniky v Ostravě. Proběhla v prostorách MŠ pro kluky předškoláky.

Kluci byli rozděleni do dvou skupin po šesti. Lekci vedli dva zkušení lektoři.

Nejprve se seznámili s nejběžněji používaným nářadím a s bezpečností práce.  Poté si zkusili manipulaci s AKU vrtačkou.

Nakonec se pustili do výroby vlastního rybářského prutu. Kluci si první lekci moc užili, doslova hltali každé slovo lektorů. Práce jim šla hezky od ruky.

Jsme rádi za tuto spolupráci a doufáme, že i další lekce budou stát za to.

 

Bc. Jana Klosíková

asistententka pedagoga

Divadelní představení v ZŠ

Děti z hudebně dramatického kroužku připravily v družině v pondělí 6. května krátké pásmo pro malé kamarády z mateřské škole v Tiché.

Písně Karol a Kvida jsou velice oblíbené a také užitečné. Nacvičili jsme Cestování v čase, Hodiny a Důležitá čísla. Malí žáčci pomáhali zpívat nejen lidovky a dětské písně, ale znaly z youtubka i Karol a Kvida.

Děti v kroužku nejen zpívají, tančí a hrají různé hry.  Rády také kreslily již od zimy temperkami na stará plátna auta do Důležitých čísel i kulisy s tématem pyramid, Řecka, pravěku….

Velice se jim podařila třeba vikingská loď.

Snad jsme pro mateřskou školku nachystali příjemné zpestření dopolední činnosti.

Červnovou činnost kroužku pak zakončíme zábavným a soutěžním odpolednem v pondělí 19.6. na zahradě. Tam si užijeme program, hry a soutěže.

Doufám, že si děti závěrečnou akcí užijí spoustu legrace.

 

Lenka Mladěnková

vedoucí hudebně-dramatického kroužku

 

V pondělí 6.5. se děti z MŠ vydaly do školy na divadelní představení, které pro ně připravily děti z hudebně dramatického kroužku.

Děti měly pro nás připraveno několik písniček, ve kterých předvedly své slušivé kostýmy a vlastnoručně vyrobené kulisy. Písničkami nás provedli časem, zazpívaly o hodinách a zopakovaly důležitá čísla záchranných složek.

Děti z MŠ měly během představení možnost se zapojit a zazpívat si dětské písně za doprovodu kytary. Dětem se představení povedlo, nebyla na nich znát žádná nervozita. 

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ve třídě Světlušek

Stavění máje

Již každoročně vystupují naši předškoláci na obecní akci "Stavění máje".  
 
Děti během dubna pilně nacvičovaly pod vedením paní učitelky Lidky Šimíčkové. V sobotu 27. 4. 2024 tedy děti vystoupily na akci s tanečním pásmem na veselou píseň "Vodník". 
Za pěkné vystoupení byly děti odměněny sladkostmi.
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka Světlušek

Den Země

Ve středu 24. dubna jsme se s dětmi zúčastnili akce "Den Země".
Pan Vaněk nás seznámil s prací myslivce a lesníka.  Povídal nám o lesní zvěři a také předvedl zvuky některých ptáků, jelena či divokého prasete.
Děti si mohly hodem na terč vyzkoušet "ulovit" lišku.
Na závěr povídání děti dostaly omalovánku s motivem lesních zvířátek. 
Poté jsme se přesunuli za paní Kocourkovou a paní Jurkovou, které nás seznámily s tématem třídění odpadu a ekologie. 
Děti poznávaly materiál různých předmětů a mohly si tak vyzkoušet třídění odpadu do barevných tašek.
Jelikož všechny děti byly moc šikovné, dostaly sladkou odměnu a drobný dárek.  
 
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka Světlušek
 

Výchovný koncert MARBO

V úterý 9.dubna všechny děti z MŠ vyrazily do Frenštátského kina, kde byl pro ně připraven výchovný koncert skupiny MARBO.

Děti byly ohromeny osvětlením, kterého si všimly hned na samém začátku koncertu. Hudební skupina byla ve složení stage piana, bicích nástrojů a saxofonu.

Během koncertu byly všechny tyto hudební nástroje dětem představeny. Děti byly do koncertu vtahovány a zapojovány, společně si zazpívaly písně známé i nové.

Koncert byl pro děti skvělým kulturním zážitkem, vyzkoušely si tak artmosféru skutečného koncertu.

Podle reakcí dětí bylo zřejmé, že se jim koncert líbil. Hudební skupinu odměnily děti velkým potleskem.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ve třídě Světlušek