csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Aktuality

Záchranná stanice v Bartošovicích

První dubnové dny využili žáci 2. a 3. třídy k výletnímu poznávání. Ve středu 3. 4. vyrazili hned ráno autobusem do Bartošovic, kde se nachází záchranná stanice živočichů. Počasí výletu přálo, protože už od rána svítilo sluníčko a nebe bylo úplně modré, a proto už v autobuse panovala velmi dobrá nálada a natěšení z výletního dne. 

Na místě se rozdělili do dvou pracovních skupin a začali s nadšením objevovat. Čekali je totiž hned dva programy. První program se týkal fungování stanice. Společně žáci zjistili, jak stanice funguje, jaká zvířata a jakým způsobem zachraňuje a proč je jejich práce tak potřeba. Seznámili se také s druhy, které tady na Novojičínsku a v okolí Odry žijí. Následovala samozřejmě prohlídka venkovních výběhu, kde si děti mohly prohlédnout živočichy, kteří ve stanici trvale žijí. Téměř všechna zvířata, která ve stanici žijí, mají nějaké následky po zranění, které jim přímo či nepřímo způsobil člověk, a nejsou proto již schopni žít ve volné přírodě. Děti měly ohledně zvířat velké množství dotazů, které jim lektor programu trpělivě zodpovídal. 

Druhý program se týkal ptáků a jejich hnízdění. Nejprve se děti seznámily s možnostmi, které ptáci využívají "k bydlení". Následovala praktická část, kde skupina společně s lektorkou vytořila krásnou ptačí budku. Budky si následně děti mohly odvézt do školy a už s nadšením okukují, na který strom v okolí školy budky přijdou. Na konci programů samozřejmě následovala možnost zakoupení suvenýrů na památku, kterou děti s nadšením využily. 

Oba programy byly pro děti naprosto skvěle připravené. Děti byly vtáhnuté do poutavého vyprávění, s nadšením pozorovaly všechna zvířata, otázek měly nespočet a informace jen hltaly. Poznatky, které si děti ze stanice odnesly, mohly být následně využity i ve vyučování, čímž se ještě více upevnily. Děti si z výletu odnáší nejen další krásné vzpomínky na své školní dny, ale také mnoho nových informací, které určitě s radostí předají svým rodinám. 

 

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 2. třídy