csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Zimní sporty a ZOH v mateřské škole

Téma zimních sportů se přeneslo i do mateřské školy a vzhledem k aktuální probíhající olympiádě využíváme celou škálu vzdělávací nabídky.

S dětmi si povídáme o zimních sportech a sportovním chování. Přiřazujeme k jednotlivým sportům sportovní náčiní a sportovcům vhodné oblečení. Tematicky ladíme program k olympijským hrám.

Děti se seznámily se symbolikou olympijských kruhů, podle barev určovaly jednotlivé světadíly. V rámci výtvarné části si děti olympijské kruhy obtiskovaly a v grafomotorické rovině měly připraveny pracovní listy k procvičování cviků celé ruky, pro uvolnění ramenního a loketního kloubu a prstů. Děti rovněž tvořily medaile a jako symbol olympiády vytvořily pandu.

Učily se olympijskou píseň a mnoho dalších aktivit. V pohybové části děti ztvárňovaly pantomimicky zimní sporty a nechyběla také pohádka o hokejistech a následná práce s příběhem.

Největším úspěchem bylo, když si mohly děti vyzkoušet běžkařský slalom. Paní učitelky musely dráhu připravit ve třídě, neb chyběl venku sníh, ale i tak si to děti užily.

Sportu zdar!

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

 

 

Lyžařský kurz

V měsíci lednu proběhl na Bílé lyžařský kurz pro přihlášené děti.

Zúčastnily se ho děti ze třídy Cvrčků i Světlušek. Pod vedením zkušených lektorů si děti osvojily lyžařské dovednosti.

Paní kuchařky pro děti po celou dobu připravovaly chutné svačiny, kterými si děti dodávaly energii pro další lyžování.

Lyžařský kurz se dětem líbil a my jsme moc rádi, že se mohl i přes covidová opatření konat.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Ježíšek naděloval

Děti obou tříd se mohly těšit velkému překvapení, které na ně čekalo po Vánocích.

S kouzelným zvonečkem a po stopách hvězdiček jsme děti nalákali až přímo ke stromečku, pod kterým byly přichystány vánoční dárky.

Ježíšek byl velkorysý a dětem přinesl rozmanité dárky. Kluci ocenili zejména auta, traktory, tatry a farmu se zvířaty. Holčičky byly nadšené z panenek, kočárku a dokonale vybavených domečků pro panenky. Ježíšek nezapomněl také na cvičební pomůcky, aby se i děti mohly pořádně protáhnout a zacvičit v rámci ranního cvičení.

Nakonec jsme společně poděkovali Ježíškovi.   

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Vánoční setkání u stromečku

22. prosince 2021 jsme uspořádali pro rodiče našich dětí vánoční setkání u stromečku. Setkání jsme uspořádali v našem venkovním amfiteátru. Kouzelně vánoční atmosféru jsme dotvořili pomocí svítícího vánočního stromečku, lucernami se svíčkami a světelným řetězem. 

Paní učitelky s dětmi nacvičily vánoční koledy v doprovodu kláves, flétny a rolniček, nechyběly také vánoční básně a tanec. Představily se obě naše třídy. Představení jsme zahájili třídou Cvrčků, poté následovalo představení třídy Světlušek. Na závěr mohly zazářit obě třídy najednou při koledě "Štědrý večer nastal". Děti také svým rodičům vlastnoručně předaly zhotovená přáníčka k Vánocům.

Na závěr setkání si každé dítko mohlo se svými rodiči pustit po vodě ořechovou skořápku se svíčkou. Po celou dobu nám z reproduktoru hrály vánoční koledy, které tímto tamní atmosféru Vánoc o to více podpořily.

Jsem za celý kolektiv pedagogů nesmírně vděčná, že jsme mohli setkání uskutečnit a na chvíli se ve shonu a starostech zastavit a užít si společné chvíle.

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Vánoční zdobení perníčků

Adventní atmosférou nám provoněly perníčky z pekárny paní Dany Babincové z Frenštátu pod Radhoštěm, která se pečením a zdobením perníčků věnuje přes třicet let.

Paní Babincová přijela za námi do mateřské školy, aby dětem přiblížila svou profesi. S dětmi si povídala o tom, jaké suroviny používáme, abychom mohli upéci medový perník. S veškerými surovinami se mohly děti fyzicky seznámit. Nejvíce je zaujala směs koření, která svou vůni pohltila celou místnost. Po tomto prvotním seznámení se surovinami a jejich přípravě následovala praktická část.

Paní Babincová měla napečené perníčky a hotovou polevu a děti si tak samy mohly vyzkoušet nazdobit vlastní perníček. Pro všechny děti měla ještě připravený dárek, a to vlastní nazdobený perníček. Atmosféra ve školce byla kouzelně vánoční.

Ve třídě voněly perníčky, k tomu nám svítil vánoční stromeček a z reproduktoru nám hrály koledy. Co více si přát ?

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Andělsko-čertovský den v mateřské škole

Pondělní dopoledne se proměnilo v mateřské škole do andělsko-čertovského hávu. Děti si do školky přinesly krásné kostýmy, do kterých se převlékly a rázem se ze Světlušek a Cvrčků stali malí čertíci a nebeští andílci.

Pro děti měly paní učitelky připraveny soutěže, pohybové tematické hry, výtvarné vyrábění a na závěr andělsko-čertovskou diskotéku. Děti ze třídy Cvrčků dostaly čertovský odznak za řádné plnění čertovských úkolů.

V každé třídě nechal pro děti Mikuláš nadílku, kterou si děti odnesly domů.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy