csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Základní škola

Aktuality

Informace

Informace
Vážení rodiče,
chtěl bych Vás upozornit, že vstup do budovy školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatním osobám je umožněn vstup do budovy v doprovodu zaměstnance školy (např. jednání s pedagogem, zápis, program Předškolákem v pohodě...).
Kroužky školy jsou nastaveny tak, ať maximálně navazují na výuku žáků. Nelze to zajistit u všech kroužků. Žák, který má časový prostor mezi výukou a kroužkem musí strávit volný čas ve školní družině, kde je zapsán. Pokud do ní zapsán není, tak musí opustit budovu školy a na kroužek se vrátit. Po výuce není zajišťován jiný pedagogický dohled, kromě školní družiny.
17.5. proběhne za budovou základní školy sběr papíru v čase 6:30–9:00, 13:00–16:00.

Nebude se vykupovat karton. Letáky, noviny, knihy bez pevných desek; vše bez kovových sponek.

Budeme rádi, pokud tímto sběrem podpoříte třídění odpadu a vedení dětí k recyklaci.

Za kolektiv pedagogů 

Ing. Petr Černošek 

ředitel