csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Polní den v Tiché

Dne 27. září jsme se s páťáky vydali na výstavu zemědělské techniky. Během cesty si žáci procvičili orientaci na mapě, poznávali stromy a plnili různé další úkoly.

Na výstavě jsme obdivovali traktory značky New Holland, které jsou nejen krásné, ale hlavně výkonné a plné nejmodernějších technologií.  

Žáci si mohli detailně prohlédnout dokonce i kabiny traktorů a posadit se za volant těchto strojů, což se jim opravdu velice líbilo. A možná budou v dospělosti někteří z nich takovou moderní zemědělskou techniku sami používat nebo dokonce i konstruovat či se podílet na dalším vývoji.

 

Mgr. Marcela Valchařová

třídní učitelka 5. třídy

Návštěva Dětského centra Replay

ŠD jezdí navštěvovat dětské centrum ve Frenštátě p. R. Chceme žákům zpříjemnit pobyt ve školní družině i v jiném prostředí, které je jim blízké.

Prolezou si zde dvoupatrovým labyrintem, vyzkouší si vylézt po lezecké stěně, zakopat si s míčem či koupit si něco dobrého k snědku.

 

vychovatelky ŠD

Pěšky do školy

Naše škola se v týdnu od 18. – 22. září zúčastnila tradiční podzimní výzvy „Pojďte s námi pěšky do školy “, jejímž cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude pro všechny děti.

Pohybu mezi lidmi ubývá a děti ho potřebují pro správný a zdravý vývoj víc než kdo jiný. Možná, že některé dítko během procházky zjistilo, že vyrazit do školy pěšky, protáhnout si zrána trochu nohy, rozdýchat plíce a popovídat si třeba s kamarádem, je mnohem větší zábava, a  už to nebude chtít měnit.

Všechny třídy si vedly motivační záznamy a některé třídy si k této akci přidaly doprovodné aktivity. Páťaci zajistili statistiku před budovou školy v termínu před akcí, během ní a po jejím skončení.

Určitě chceme na tuto akci dále navázat v průběhu tohoto školního roku.

 

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se do akce aktivně zapojili.

 

Mgr. Ivana Bednářová

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ

Zářijové závody

Teplé a slunečné dopoledne dne 21. září přálo všem dětem a připravilo bezvadné podmínky pro sportovní klání. Děti z mateřské a základní školy se zúčastnily tradičního závodu O nejrychlejšího běžce.

Všichni se snažili ze všech sil, běželi až do posledního centimetru a je nutno podotknout, že výsledky byly opravdu velmi těsné a vyrovnané.

Zároveň žáci 1.-5. tříd splnili dvě disciplíny z celostátní sportovní akce o Olympijský diplom a to skok z místa a postoj čápa. Tyto jsou zaměřené na pružnost a vytrvalost.

Po ukončení závodů byly dětem rozdány diplomy, fidorkové medaile a další drobné odměny, a bouřlivým potleskem jsme také poděkovali za skvělou spolupráci rozhodčím - manželům Konečným, kteří se s námi na této akci podílejí již několikátým rokem.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 4. třídy

VZPoura úrazům

Ve čtvrtek, 21. 9., byl pro děti připraven projekt od Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem VZPoura úrazům. 

Školu navštívili dva ambasodoři projektu, kteří dětem povyprávěli o svých zraněních a následném životě na vozíčku. S dětmi probrali spoustu situací, při kterých může dojít ke zranění a vysvětlili jim, jak tyto situace zvládat co nejbezpečněji.

Prevence úrazů je zvláště pro malé děti opravdu hodně důležitá a my jsme moc rádi, že se podařilo tyto potřebné informace předat dětem 1. a 2. třídy a motivovat je k bezpečnějšímu chování

 

Mgr. Kateřina Horáková, DiS. 

třídní učitelka 2. třídy

Výstava zahrádkářů

Jako každý rok připravili členové Českého zahrádkářského svazu v Tiché podzimní výstavu, kterou si nenechali ujít ani žáci základní školy.

Výstavní síň byla zaplněna spoustou výpěstků místních občanů. Prohlédli jsme si mnoho různých druhů ovoce a zeleniny, vše bylo voňavé a lákavé. Také jsme obdivovali velmi krásné a zajímavé rukodělné výrobky.

Výstavou nás provedla paní Mladěnková, která nám poskytla zasvěcený výklad a pro žáky připravila i soutěž a ukázku různých léčivých bylin.

 

Mgr. Marcela Valchařová

třídní učitelka 5. třídy