csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Velikonoční pomlázka

Velikonoční období přináší i krásné zvyky, které se k němu pojí.

Jeden z nich, který by neměl být zepomenut, je pletení pomlázky.  Tuto dovednost žákům pomohla předat p. Zátopková, která navštívila školu v hodinách pracovních činností.

Žáci se naučili postup přípravy a samotného pletení. Počáteční nejistotu žáků vystřídala jejich radost z výsledku.

Dík patří i rodičům, kteří pomohli zajistit vrbové proutí.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Prázdninová družina

Vážení rodiče,

školní družina bude mít i letos prázdninový provoz:

termín: 21.-25.8.2023

kapacita: 25 dětí

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace budou sděleny s předstihem (stravování, cena, program).

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny

Divadlo loutek Ostrava

Dne 23. března jsme se s žáky čtvrté a páté třídy vydali do Ostravy do Divadla loutek.
Inscenace Hodina Komenského pojednává o životě a díle Jana Amose Komenského a byla vhodným (a rozhodně ne nudným) doplněním výuky vlastivědy. 
Hned na začátku představení jsme se ocitli ve třídě poškoláků, kteří se místo výuky zabývali jen samými lumpárnami, což se dětským divákům ohromně líbilo. Jejich učitel se marně snažil žáky uklidnit. Postupně se mu však díky uplatňování Komenského kréda ,,Škola hrou'' dařilo žáky dokonce proměnit z uličníků v děti zaujaté školní výukou. 
Toto představení bylo plné písniček, humoru, zábavy i poučení, bavilo děti i dospělé, bylo prostě takové, že by se možná líbilo i panu Janu Amosi Komenskému.
Děkujeme Unii rodičů za finanční příspěvek na zajištění dopravy.
 
Mgr. Marcela Valchařová
třídní učitelka 5. třídy
Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro MŠ

Muzikoterapie

V pátek 17. března 2023 na děti čekalo dopoledne plné hudby.

Muzikoterapie se účastnily všechny třídy. Nejdříve mladší děti ze tříd Světlušek a Včelek, později předškoláci ze třídy Cvrčků.

S paní lektorkou si děti vyzkoušely rytmizaci, hru na Orffovy nástroje, zpívaly s doprovodem kytary a klavíru. Vyzkoušely si také řízené dýchací cvičení, pohybové cvičení s tanečky.

Děti s paní lektorkou také procvičily svoji sílu hlasu. Nechybělo ani krátké seznámení s hudební teorií a pojmy, jako jsou noty, houslový klíč, notová osnova a jiné.

Děti byly po celou dobu do programu vtaženy a zapojovány.

Pomocí písniček, tance a cvičení si děti osvojily hudební vnímání, nahlédly do hudební teorie a prožily zábavné dopoledne plné nových zážitků.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ze třídy Světlušek

Malý antropolog

Nechodit do školy a přesto se něco naučit, vidět, zkusit a pochopit je někdy snem. Žákům 4. a 5. třídy se to podařilo ve čtvrtek 16. března. V tento den získali nové zkušenosti ve Světě techniky v oblasti Dolních Vítkovic, kdy se rozdělili do skupin a v různých laboratořích se opět převléknutím do bílých pláštů stali malými vědci. Čtvrťáci se ponořili do zkoumání vody v jejích různých skupenstvích. Používali k výzkumu tablety, zahřívali vodu, měřili její teplotu, chladili a zapisovali. Ověřovali si vlastní hypotézy a zároveň si vyzkoušeli práci výzkumníků. Kdy jindy pracovat se suchým ledem?

Páťáci se zaměřili na opěrnou soustavu člověka. Porovnávali stavbu těla a především lebky v různých vývojových stádiích člověka. Sestavili celou kostru asi 1,80m dlouhou, poznávali různé kosti, sestavovali klouby jako malí antropologové. Vyzkoušeli si, na co se asi zaměří lékaři při prohlížení rentgenových snímků. Pomáhali si použitím speciálního programu na tabletech, sledovali vývoj na Smart tabuli a na závěr si své poznatky vyzkoušeli v kvízu a také již známém programu Kahoot!

Ve zbývajícím čase si všichni prošli veškeré expozice týkající se nejen člověka, protetik, vyzkoušením si náročných činností pro handikapované (slepce, „vozíčkáře“ apod.), ale i celé řady aktivit v oblasti fauny, sportu či nauky o Zemi.

Díky projektu OKAP se děti mohou učit a prožívat výuku zajímavě i zábavně.

A tím snad také nové vědomosti lépe pochopit a zapamatovat si.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 5. třídy