csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Konec školního roku

5. třída

Na začátku září jsme se s žáky sešli v naší třídě, ale přestože loučení s prázdninami nebylo zrovna lehké, bylo hezké se zase společně vidět.

Nečekaly nás jen neoblíbené pětiminutovky, diktáty, domácí úkoly a písemky, ale také jsme společně objevovali nové a snad i zajímavé skutečnosti. Některé žáky však potrápil záludný český jazyk a litovali, že se ,,Tichavština“ asi spisovným jazykem nikdy nestane. Jiní sváděli nerovný boj s pravítky a kružítkem a angličtina se nám ve třídě občas změnila ve zcela nový (poněkud nesrozumitelný) jazyk.

Školní rok nám zpestřily různé zajímavé akce. Podzim byl ve sportovním duchu, zúčastnili jsme se závodu o nejrychlejší běžce školy, také jsme vyrazili na cvičení v přírodě a proběhla i celoškolní akce Pěšky do školy. V předvánočním čase se páťáci na jeden den přeměnili v anděly, čerty a Mikuláše. K tradicím naší školy patří také Vánoční jarmark. Pilně jsme vyráběli různé ozdoby a dárky. Do naší třídy jsme pozvali i klienty domova Karmel, za kterými jsme se letos také vypravili na návštěvu. Bylo to milé setkání, společně jsme si zazpívali a dokonce si i zatančili.

Někteří žáci naší třídy se spolu s dalšími žáky školy zúčastňovali různých soutěží a byli velmi úspěšní ve vědomostních i sportovních soutěžích.

Letošní školní rok je pro naše páťáky výjimečný, je to poslední rok, který společně strávili ve škole v Tiché. Příští rok je čekají nové školy, noví spolužáci i vyučující a já jim ze srdce přeji, aby byli spokojení a šťastní.

Paní učitelka Mgr. Marcela Valchařová

4. třída

Uteklo to jako voda. Žáci 4. r. nastoupili v září do jiné třídy s novou třídní učitelkou, museli si na sebe v každodenní výuce zvyknout a najít tu správnou cestu, která je cílem.

A cíle byly jasné – získat nové vědomosti, dovednosti a respektovat ostatní. Také prohloubit učivo o vyjmenovaných a příbuzných slovech, o stavbě slova, protože se tím lépe navazovalo na rozpoznání rozdílů mezi předponami a předložkami. Přidali vzory podstatných jmen, způsob u sloves a pár triků, jak si lépe a rychleji zapamatovat náročné učivo v češtině i matematice. Rozšířili si pole znalostí o počítání do milionu i více, potýkali se s obtížnými slovními úlohami, čtením v grafech, tabulkách a jejich tvořením, s písemným násobením a dělením a tajemství řešení rovnic. Novým pojmem byly i zlomky, obsah a obvod v geometrii, které bylo zpočátku nad jejich síly. Selský rozum, rozvaha však často napomohly více než počítání s kalkulátorem. Esenciální je stále kvalitní čtení.

A jak si vedli v jiných předmětech? Velmi šikovně si poradili v tělesné výchově, zlepšili ohebnost, koordinaci, vytrvalost a předvedli své výkony v zápasech fotbalu, korfbalu i ve vybíjené. Některým se dařilo v soutěžích pěveckých a vědomostních. Bezvadně se zapojili do pěstitelských prací.

Čekají je ale další výzvy – vytrénovat paměť, obohatit slovník angličtiny i češtiny a vše používat i mimo školní lavice.

Paní učitelka Mgr. Marcela Žingorová

3. třída

Žáci třetí třídy se v tomto školním roce zapojili do několika zajímavých aktivit, které obohatily jejich vzdělání a poskytly jim mnoho nových zážitků. Díky pěknému výdělku z vánočního jarmarku se mohli podívat do Ostravy do Světa techniky. Kde zkoumali vodu a různá její skupenství. Díky názorným pokusům lépe pochopili, jak se voda mění z jednoho skupenství do druhého. Také navštívili Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Prohloubili své dosavadní znalosti o ohrožených druzích zvířat a jak se chovat v případě, že naleznou zraněné zvíře. Na závěr si měli dokonce možnost sestavit si vlastní budku pro ptáčky.

Kromě těchto výletů proběhla také přednáška o bezpečnosti na internetu, která žáky seznámila s riziky a zásadami správného chování v online světě. Policisté jim pak při své návštěvě vysvětlili, jak se chovat v různých krizových situacích a jaká je jejich práce. Další důležitá přednáška se týkala financí, kde se žáci učili základy hospodaření s penězi.

Ale i učiva tento rok bylo o něco více. Třeťáci se zvládli naučit vyjmenovaná slova, slovní druhy, malou násobilku, počítání do tisíce a zaokrouhlování a taky přečetli spoustu knih! To potvrdil i maskot třídy vlček Ťapka, který se svými chráněnci prožil mnohá dobrodružství a navštívil je i doma! Díky němu se žáci měli možnost lépe mezi sebou poznat. To bylo moc fajn!

A já nemohu nic než jen souhlasit s žákem Kryštofem Bjačkem, který překvapeně reagoval na to, že už se blíží konec školního roku: „Co? To už je konec? To ta třetí třída teda rychle utekla!“

Paní učitelka Mgr. Hana Horáková

2. třída

Začátek školního roku byl letos pro druháčky vlastně pohodový. Už nebyli ve škole nejmladší, věděli, co mají od školy očekávat a máloco je překvapilo. Klidné prostředí bylo skvělým zázemím pro to všechno, co je ve druhé třídě čekalo. Náročnost se zvyšovala. Najednou už děti nečetly jen věty, ale rovnou celé příběhy. Zvládly napsat ne větu, ale rovnou odstavec textu. V matematice přibyla tolik očekávaná násobilka.

Stejně jako loni i letos děti provázel celým školním rokem jejich věrný kamarád holub Emil, který si opět užíval podstrojování od dětí i báječné návštěvy a výlety, které s nimi zažil. Necestoval jen do domácností dětí, ale dost toho zažil i s námi ve třídě. Ať už to byl třeba výlet do muzea, návštěva divadla, společná akce pro prarodiče, výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích, školní výlet na Bílou nebo jen spousta učení ve třídě i venku, u ničeho s dětmi nechyběl.

Na děti jsem za tento školní rok opravdu pyšná. Psaní, čtení, počítání, práce s digitálními technologiemi, výuka venku… Nic pro ně není překážkou a do všeho se vrhají s nadšením. Poděkování patří i rodičům, které toto nadšení v dětech podporují. Bez jejich zásluhy by školní rok nemohl proběhnout tak úspěšně, jako proběhl. Dětem i jejich rodinám přeji hlavně pohodové prázdniny, spoustu odpočinku, zábavy a načerpání sil do dalšího školního roku.

Paní učitelka Mgr. Kateřina Horáková, DiS.

Naše první třída

Sláva, máme to za sebou! Deset měsíců učení a připravování se na školu je za námi. Teď zbývá jen naplánovat si program na prázdniny. Ty budou opravdu zasloužené, protože prvňáčci se toho museli hodně naučit – číst, psát a počítat.

V září přišly děti ze školky řádně připravené na výuku, těšily se na první písmena a číslice a hltaly učivo s nadšením. Jistěže se objevily i těžké chvilky, kdy se někomu nedařilo, ale za podpory paní učitelky a spolužáků se vše nakonec podařilo zvládnout. Z některých žáků se stali dobří čtenáři nebo počtáři, jiným se dařilo ve zpěvu, kreslení, a v neposlední řadě musím zmínit skvělé sportovní výkony.

Během celého roku probíhaly různé akce školy, soutěže ve zpěvu, recitaci a kreslení, sběrové soutěže (kaštany, papír, pomerančová kůra).  Žáci se aktivně zapojovali a musím mnohé pochválit, protože sklidili hodně úspěchů. Oceňuji pomoc rodičů, bez nich by to prostě nešlo.

Ráda bych popřála „mým“ prvňáčkům hezké prázdniny, aby si odpočinuli a se svými rodiči prožili příjemné chvilky a mnoho nových zážitků.  

Paní učitelka Mgr. Dita Bezručová