csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Výstava SVĚT KOSTIČEK

V měsíci únoru se děti z MŠ postupně vydaly do Frenštátu na výstavu lega. Na výstavě mohly děti vidět postavené městečko s vláčkovou dráhou.

Dětem se také libily pohádkové a filmové postavy, které byly také postaveny z malých kostiček lega. Co ale děti nejvíce zaujalo, byly dětské koutky, ve kterých si mohly stavět libovolné stavby podle své fantazie.

Děti tak stavěly a objevovaly nové možnosti a kreativitě se meze nekladly. Dětem se výstava líbila, z kulturního domu, kde se výstava konala tak odcházely spokojené a plné úsměvů.

 

Monika Chumchalová 

třídní učitelka ze třídy Světlušek

Hudebně-dramatický kroužek

Děti z hudebně-dramatického kroužku si zkoušejí kostýmy a připravují se na malé vystoupení pro mateřskou školu.
Budeme cestovat v čase, poznávat hodiny a také se naučíme důležitá čísla. Už pilně malujeme nové kulisy.
Pak se v nových kostýmech představíme i rodičům na jarní besídce pro maminky.
 
Lenka Mladěnková
vedoucí kroužku

S prarodiči ve škole

V pátek 16. 2. si žáci druhé třídy připravili program pro své babičky a dědečky. Jednalo se o preventivní program, jež je součástí celoevropského projektu, a který má za úkol šířit mezi děti povědomí o cévní mozkové příhodě. Protože je to téma velmi důležité, ale zároveň také citlivé, rozhodli jsme se to s dětmi pojmout formou hravě vzdělávacího dopoledne s prarodiči

Na začátku programu měly děti připravenou píseň hrdinů FAST, tedy patronů celého programu. Následovala spousta infomrací, které děti již samy přečetly a prezentovaly tak svým prarodičům. Čtení bylo také prokládáno spoustou aktivit, které byly zaměřeny na procvičení právě těch oblastí, které cévní mozková příhoda nejčastěji postihuje a ovlivňuje. Děti tak zároveň předvedly, jak obrovský kus práce odvedly za rok a půl ve škole.
První část programu jsme zakončili opět společnou písničkou, ke které už se tentokrát připojili i sami prarodiče, neboť jedním z úkolů bylo naučit se první sloku písně, kterou děti svým návstěvníkům úhledně zapsaly na papír. 

Druhá polovina programu již byla více interaktivní. Děti se poctivě během týdne učily, jak se měří tlak, a tak ho následně svým prarodičům i měřily. Přišlo na řadu také společné vyplňování pracovního sešitu, ale i ukázky první pomoci a následného vyzkoušení resuscitace. Možnost praktické zkoušky využili nejen dospělí, ale i samotné děti. 
Nechyběla ani prohlídka třídy, ukázaní prací dětí nebo i podělení o výsledky v žákovských portfoliích. 

Nejenom, že si děti i prarodiče odnáší nové poznatky, ale také mohli prarodiče strávit zase o něco více času se svými vnoučaty a poznat prostředí, ve kterém děti tráví tolik svého času. 
Každý čas navíc, který děti můžou se svými blízkými strávit, je cenný, obohacený navíc tím, že se spojí i s něčím prospěšným a zajímavým. 

Děti stála příprava programu velké úsilí a o to hezčí bylo vidět, jak si užívají zaslouženou odměnu, a to možnost tyto dovednosti a znalosti sdílet s dědečkem nebo babičkou.
Atmosféra byla skvělá, uvolněná a velmi příjemná, a já ještě jednou tímto způsobem prarodičům moc děkuji za to, že si našli čas a páteční dopoledne se rozhodli strávit s námi ve škole. Doufám, že i pro ně to bylo odměnou a prožili s námi hezké chvíle.

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.
třídní učitelka 2. třídy

 

Jak správně pečovat o své zoubky?

Ve čtvrtek 8. února 2024 zavítaly do školy studentky zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, aby žákům pověděly, jak správně pečovat o své zoubky.

Nejdříve teoreticky vysvětlily, co je to zub, jaký typ zubního kartáčku je pro žáky nejvhodnější a proč je dobré používat i mezizubní kartáčky.

Studentky s sebou také přivezly model chrupu a pomocí velkého kartáčku předvedly, jakou technikou je vhodné zoubky čistit.

Na závěr si žáci zkoušeli vyčistit své zoubky a školitelky je naváděly ke správné technice.

 

Děkujeme studentkám Natálii Mynářové a Adéli Krpcové za přínosnou přednášku.

 

Mgr. Hana Horáková

třídní učitelka 3. třídy

Bezpečnost na sociálních sítích a kyberšikana

V pátek 16. února 2024 naši školu navštívila por. Darina Veselá, která pracuje pro Policii České republiky na Oddělení prevence v Novém Jičíně.

Seznámila žáky s bezpečným chováním nejen na cestách, ale také v běžném životě. Jak se zachovat třeba v situacích, které jsou těžko předvídatelné.

Také si žáci připomněli důležitá čísla bezpečnostních složek. Pro čtvrtou a pátou třídu byla připravena přednáška na téma: Bezpečnost na sociálních sítích a kyberšikana.

Všechna témata žáky zaujala. Proto si na závěr přednášky paní lektorka vyhradila čas na všechny dotazy. A že jich bylo!

 

Děkujeme paní lektorce za připravenou prezentaci a za cenné informace.

 

Mgr. Hana Horáková

třídní učitelka 3. třídy

Zimní zpívanky

Ve čtvrtek 8. února k nám do školky zavítali muzikanti s interaktivním programem "Zimní zpívánky".
Muzikanti dětem zazpívali a zahráli své autorské písně se zimní tématikou a představili hudební nástroje - kytaru, ukulele a kachon.  Děti se v průběhu programu zapojovaly do zpěvu lidových písní, mohly si vyzkoušet zpěv na mikrofon a cítit se tak, jako opravdoví zpěváci. Samozřejmě nechyběl ani tanec, který si v závěru užily všechny děti. 
Program byl velice veselý, a tak děti odměnily muzikanty velkým potleskem.
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Světlušek
zástupkyně ředitele pro MŠ