csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Rok u Světlušek

Třídu Světlušek v letošním školním roce navštěvovalo 24 dětí. Třída byla věkově smíšená, proto se v ní potkávaly děti tříleté s dětmi, které od září nastoupí do základní školy. Toto vzájemné působení děti stmelilo a naučilo si navzájem pomáhat a komunikovat mezi sebou. Celý letošní rok byl aktivní, plný zajímavých akcí a veselých okamžiků. Školní rok jsme odstartovali pouštěním draků, společně s rodiči jsme vyrobili podzimní dekorace na podzimní výzdobu školy, zažili strašidelné dopoledne během Halloweenu. Závěr roku patřil tradiční vánoční besídce, která nás všechny naladila na notu blížících se Vánoc. Pohádkový karneval i barevný týden měl u dětí velký úspěch, není přece nic lepšího než se na chvíli stát svým oblíbeným hrdinou.

Jarní měsíce patřily častým výjezdům mimo MŠ. S dětmi jsme navštívily výchovný koncert skupiny Marbo, navštívili jsme záchrannou stanici v Bartošovicích, školní rok ukončili výletem do Světa techniky v Ostravě. V MŠ se toho ale dělo daleko víc, děti na přelomu roku absolvovaly plavecký výcvik, zhlédly kouzelnické představení, zkusily své schopnosti na projektovém dni, který se zabýval logickými úkoly, chlapci si každou středu vyrobili výrobek pod vedením zkušených lektorů na projektu Malý řemeslník.

Děti si také velmi oblíbily gymnastický kroužek, ve kterém si procvičily celé tělo. V MŠ také probíhala výuka duhové angličtiny a metody dobrého startu. Ve třídě Světlušek po čas celého roku panovala dobrá nálada, zaměřovali jsme se na dobré vztahy a kamarádský kolektiv.

U mladších dětí byly posilovány základní kompetence a naši předškoláci byli hravou formou připravováni na bezproblémový vstup do první třídy. Vrcholem celého školního roku je blížící se Zahradní slavnost, na které se naši předškoláčci pasují na školáky, společně přivítáme blížící se prázdniny a pomalu ukončíme letošní školní rok.

Všem rodičům děkujeme za Vaši důvěru, kterou do nás vkládáte a spolupráci.

Paní učitelky Monika Chumchalová, Renata Šmajstrlová, paní asistentka Bc. Jana Klosíková