csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Duhová angličtina

Duhová angličtina

Tento týden se uskutečnila první hodina kroužku "Duhová angličtina".

Děti byly rozděleny do dvou skupin, abychom zachovali individuálnější přístup a učení bylo tak efektivnější.

S dětmi jsme se učili pozdravy a představení se. Zahráli jsme si dvě hry, vypracovali pracovní list a zazpívali písničky.

 

Dětem se první hodina kroužku velmi líbila a těší se již na další týdny, kdy se naučí něco nového.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Co se v lednu naučily Světlušky?

Leden jsme otevřeli legendou o Třech králích. Procvičili jsme si jemnou motoriku, grafomotoriku a představivost.

Dalším tématem bylo, v lednových třeskutých mrazech, zimní oblečení.

V tomto tématu, jsme posílili kamarádské vztahy a spolupráci. Když oblečení, tak nás zajímal jeho vznik.

Název dalšího tématu bylo: Kterak jsme k oblečení přišli. Pomocí evokačních otázek, jsme namáhali mozkové závity a společnými silami, došli k odpovědím. Děti zjistili celý postup výroby oblečení a dokonce si ušily šaty na panenku a malé polštářky.

 

Ing. Adéla Korniová

Třídní učitelka ve třídě Světlušek

Metoda dobrého startu

I leden, jsme nastartovali metodou dobrého startu (MDS), čili přípravou předškoláků na budoucí čtení a psaní.

Tato metoda rozvíjí u dětí smyslové vnímání, které je důležitou dovedností pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě.

Pilířem MDS je lidová píseň, se kterou pracujeme v průběhu celé lekce. Píseň ztvárníme pohybem, rytmicky a předepsaným grafickým vzorem. Předšoláci si tak rozvíjí, pohybové, sluchové a zrakové dovednosti.

Každou lekci pak zakončíme sebehodnocením. Kde děti dostanou prostor, pro ohodnocení svých aktivit, co se jim dařilo, co se jim nedařilo a na čem by ještě potřebovaly pracovat. Sebehodnocením se učí přijímat zodpovědnost za svůj rozvoj.

 

Ing. Adéla Korniová

učitelka ve třídě Světlušek

Duhová angličtina

Dobrý den,
chceme Vás informovat o možnosti využití kroužku anglického jazyka v mateřské škole. 
Kroužek je určen pouze pro předškoláky
Přihlášení osobně ve třídě Cvrčků do 27. 1. 2023.
 
Prosím, zvažte přihlášení s ohledem na logopedickou vadu Vašeho dítěte. Logopedové nedoporučují výuku Aj, pokud dítě dochází na logopedii (dítě sykavky správně tvoří, ale ještě není zafixovaná jejich výslovnost v běžné řeči, je potřeba ji opravovat a rozvíjet sluchovou, případně motorickou diferenciaci, dítě má interdentální nebo laterální výslovnost sykavek nebo dochází k jejich asimilaci, aj.).
Doporučujeme konzultaci s Vašim logopedem.
Rozhodně bychom neradi nikoho z Vás odradili, ale vězte, že našim cílem v mateřské škole je, aby bylo dítko schopno hovořit bez logopedických vad a poruch a nechceme tímto narušit snahu logopeda o nápravu řeči.
 
 
Mgr. Pavlína Buchtová
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu
PF 2023

PF 2023

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a příznivcům naši mateřské školy vše dobré do nového roku.

Hodně zdraví, elánu, radosti a úsměvů.

Za celý kolektiv mateřské školy.

 

Mgr. Pavlína Buchtová
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Cvrčci - Ježíškova dílna

Cvrčci - Ježíškova dílna

Děti ze třídy Cvrčků nacvičily krátké vánoční pásmo k příležitosti akce Ježíškova dílna, kterou pro širokou veřejnost zorganizoval Spolek Tichánek.

Děti zahájily celou akci vystoupením a poté si mohli přítomní návštěvníci vyrobit vánoční ozdoby či si dle vlastní fantazie vyrobit adventní věnec.

Po celou dobu konání této akce hrály vánoční koledy a ve spojitosti s teplým čajem a sušenkou, se všudepřítomná atmosféra zahalila do radosti a očekávání z nadcházejících Vánoc.

 

Dětem patří velký dík za jejich odhodlání a chuť se naučit něco nového.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu