csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Montessori herna MamaBe

V pátek 14.dubna jsme byli pozvaní na prohlídku nově otevřené Montessori herny (MamaBe) ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Pozvala nás paní Rossmanith, maminka chlapce, který navštěvuje naši třídu Cvrčků.

Paní Rossmanith se zabývá výrobou dřevěných didaktických pomůcek a originálních hraček. V její nové dílně a Montessori herně si děti vyzkoušely práci ve skupinách.

Každá skupinka vytvářela krajinu nebo prostředí pro zvířata z celého světa.

Děti tedy tvořily les, tropickou džungli, polární krajinu, podmořský svět a farmu pro domácí zvířata. To vše jen za pomoci přírodnin, dřevěných prvků, barevné rýže a těstovin, kinetického písku, barevných kamínků. Do krajiny pak dosadily správná zvířata a mohly si se svým malým světem pohrát.  

Děti odcházely nadšené, spokojené a ptaly se, kdy zase přijedeme.

Děkujeme paní Rossmanith za pozvání a milý přístup.

 

Barbora Rákoczi

třídní učitelka ve třídě Cvrčků

Pohádkové představení pro školku

V pátek 31. března připravili žáci hudebně dramatického kroužku malé pohádkové vystoupení pro děti z mateřské školy.

V prostorách školní družiny byly již pripraveny kulisy a naše princezny nejprve zatančily svůj tanec inspirovaný pohádkou Šíleně smutná princezna.

Následovala Červené Karkulka, zpívaná pohádka O strašlivém drakovi a pak ještě šmloulí taneček.

Naši umělci si pro mladší kamarády nachystali také několik básní. Na závěr si všichni společně ještě zazpívali pár dětských a lidových písní.

 

Lenka Mladěnková

vedoucí hudebně dramatického kroužku

 

Hudebně dramatický kroužek tichavské základní školy, se chystá na velké vystoupení.

Na jeho předpremiéru byly pozvány děti z naší mateřské školy.

Herci se nám představili v rolích princezen, draků a pážete. Předvedli své recitační a pěvecké dovednosti. Společně jsme si pak zazpívali, dětské lidové písně.

Děti mateřské školy, svým potleskem ocenily výkony mladých herců a dodaly jim kuráž na premiérové vystoupení.

 

Ing. Adéla Korniová

třídní učitelka ve třídě Světlušek

 

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro MŠ

MuzikoHrátky

V pátek 17. března 2023 na děti čekalo dopoledne plné hudby.

Muzikohrátek se účastnily všechny třídy. Nejdříve mladší děti ze tříd Světlušek a Včelek, později předškoláci ze třídy Cvrčků.

S paní lektorkou si děti vyzkoušely rytmizaci, hru na Orffovy nástroje, zpívaly s doprovodem kytary a klavíru. Vyzkoušely si také řízené dýchací cvičení, pohybové cvičení s tanečky.

Děti s paní lektorkou také procvičily svoji sílu hlasu. Nechybělo ani krátké seznámení s hudební teorií a pojmy, jako jsou noty, houslový klíč, notová osnova a jiné.

Děti byly po celou dobu do programu vtaženy a zapojovány.

Pomocí písniček, tance a cvičení si děti osvojily hudební vnímání, nahlédly do hudební teorie a prožily zábavné dopoledne plné nových zážitků.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ze třídy Světlušek

Barevný týden a karneval v MŠ

Na přelomu měsíce února a března si děti mohly užít ve školce tzv. barevný týden.

Na každý den byla určena jiná barva a děti mohly přijít takto barevně oblečeny. Pro děti to bylo milým zpestřením. I výtvarné práce a básně byly koncipovány tak, aby se v nich odrážela určitá barva.

Uprostřed týdne se všechny děti ze tří tříd převlékly do rozmanitých kostýmů a užily si karnevalové dopoledne v mateřské škole.

Pro děti měly paní učitelky nachystány soutěže, tematické Vv tvoření, diskotéku a na závěr tombolu.

Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do realizace tomboly. Díky nim se děti mohly těšit krásným dárečkům.

Barevný týden i karneval byl úspěšný a těšíme se již na další rok.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Výprava na Severní pól

V týdnu od 6.2. - 10.2. 2023 se děti ze tříd Včelek a Světlušek vypravily na dobrodružnou cestu na Severní pól.

Během celého týdne jsme se s dětmi seznamovali s životem v zemi věčného ledu a sněhu. Děti shlédly dokumentární film pro lepší představu o životě v těchto oblastech a jeho obyvatelích, kreativně tvořily, osvojily si elementární poznatky o okolním světě, tančily na Grónskou písničku a naučily se básničku o Eskymácích.

Ve čtvrtek jsme se s dětmi vypravili na dobrodružnou polární výpravu a podnikli tak procházku po okolí.

Závěr týdne patřil pohybovému cvičení, kdy si děti zahrály na polárníky, trénovaly pohyb po ledových krách, procvičily si spolupráci a také jsme se zaměřili na dechová cvičení. S výrobky, které jsme s dětmi během celého týdne vyráběli, jsme pak společně vyzdobili šatnu a schodiště.

Děti celý týden bavil, byly vtažené do tématu a věříme, že si odnesly spousty nových informací a zážitků.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ze třídy Světlušek