csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Křemílek a Vochomůrka u Cvrčků

Čtvrteční dopoledne ve třídě Cvrčků zcela ovládli kamarádi z pařezové chaloupky.

V komunitním kruhu si děti poslechly pohádku "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj". S pohádkou jsme i nadále pracovali po celé dopoledne.

Děti si v rámci výtvarného bloku namalovaly pařezovou chaloupku a dokreslovaly poté obrázek Křemílka a Vochomůrky. K procvičení správného držení tužky a cvikům k uvolnění rukou jsme využili grafomotorický pracovní list zaměřený na krouživý pohyb (mícháme šípkový čaj pro Křemílka a Vochomůrku).

Na závěr se děti učily i básničku o kamarádech z pařezové chaloupky. Důraz byl kladen na správnou výslovnost a cit k recitaci.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Školní jídelna

Školní jídelna

Vážení rodiče,

z důvodu omezení dodávky elektrického proudu dne 4.10.2021 bude v Základní škole Tichá vydávána v době oběda jen studená strava.

Není možné zajistit dodržení všech teplotních standardů, proto toto omezení.

Obědy lze případně odhlásit do pátečních 13.30 hodin.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Kateřina Štefková

vedoucí školní jídelny

Navýšení kapacity školní družiny

Navýšení kapacity školní družiny

Vážení rodiče,
chci Vás informovat ohledně umístění dětí do školní družiny.
 
V současné době máme kapacitu 50 žáků (2 oddělení). Ta je již naplněna.
Požádali jsme Odbor školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje o navýšení kapacity o 3. oddělení.
Čekáme na jeho rozhodnutí.
 
Pokud máte zájem umístit Vaše dítě do školní družiny, tak si podejte přihlášku paní Kociánové (vedoucí ŠD).
Jakmile bude navýšena kapacita, může Vaše dítě družinu využívat. Do té doby není pobyt v ní možný z důvodu kapacity, kterou nemůžeme překročit.
 
Jsme rádi za Váš zájem a věříme, že se nám podaří 3. oddělení otevřít.
 

S pozdravem 

 

Ing. Petr Černošek

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

Družina - REPLAY

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 pojede Školní družina do dětského centra Bublinka.

Vybíráme 65,- Kč.

Pojedeme autobusovou linkou a prostor v Bublince máme objednaný  od 15 hod. - do 16. hod.

Návrat žáků u školy v 16.30 hod.

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny

Ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů:

Ovoce a zelenina do škol https://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol

Mléko do škol https://mlekodoskol.szif.cz/

 

Zavážky jsou ve čtvrtky. Tento den jsou produkty nachystány žákům v jídelně školy.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel ZŠ a MŠ Tichá

Hrajeme divadlo

Ve třídě cvrčků se tento týden nesl v duchu pohádek.

Týdenní pohádkové téma se završilo dramatizací pohádky "Boudo, budko". Pomocí čepiček symbolizujících zvířátka se děti snadno vžily do divadelní role a hraní pohádky je velice bavilo.

Děti si pomocí dramatizace pohádky mohly ukotvit poznatky o zvířatech, rozvíjely slovní zásobu a fantazii.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy