csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Divadélko

Ve čtvrtek 25.1. za dětmi do mateřské školy přijelo divadélko a přivezlo sebou pohádku ,,Jak Karlík zachránil babičku.‘‘

Děti byly do příběhu pohádky zapojovány, a tak se aktivně podílely na celém jeho ději. Zajíce Karlíka naučily říkat kouzelné slovíčko prosím, společně zpívaly a pohybovaly se do rytmu písniček.

Díky dětem Karlík zvládl pomoci své babičce. Divadélko se líbilo, důkazem toho byl potlesk, kterým děti divadélko odměnily.

 

Monika Chumchalová

třídní učitelka ve třídě Světlušek

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost proběhlo na školách online formou.

Do tohoto kola postoupili 3 nejlepší řešitelé ze školního kola. Tým složený z Doroty Andělové, Ondřeje Piskoře a Filipa Skapky měl zodpovědět 15 otázek.

Ty se týkaly úroku, úvěru, stavebního spoření, ochranných prvků bankovek... Tým měl na zodpovězení všech otázek 45 minut.

Důležitou dovedností byla vzájemné koordinace členů a časový harmonogram. Výlsedek nám prozradil, že získali 18 bodů z 20.

Uvidíme, jestli to bude stačit na postup do krajského kola. V tom je potřeba zpracovat případovou studii, kterou zhodnotí odborná porota.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Mikroskopové překvapení ve 3. třídě

Po vánočních prázdninách se třeťáci zase potkali ve svých lavicích a měli si toho spoustu co říci. Jaké dárky od Ježíška dostali, jak u nich probíhala štědrovečerní večeře, zda byli někde s rodinou na výletě a co teprve oslava Nového roku!

A protože toho měl na srdci každý dost, napsali každý sám za sebe krátké poděkování Ježíškovi. Někteří se zaměřili na dárky, druzí zase na to, že byli moc rádi, že mohli být jako rodina pospolu.

S jedním pěkným dárkem se pochlupila také Liduška, která jej přinesla ukázat do školy. Byl to mikroskop! Liduška si připravila hned několik preparátů, které si mohli její spolužáci během hodiny prvouky prohlédnout. Také vysvětlila, jak se s mikroskopem pracuje a co všechno už si přes něj prohlédla ona sama. Děkujeme Lidce za pěknou ukázku!

 

Mgr. Hana Horáková

třídní učitelka 3. třídy

 

Návštěva ODISbusu

Ve čtvrtek 18. ledna přijel ke škole autobus speciálně upravený tak, aby v něm mohly probíhat besedy s žáky na téma cestování veřejnou dopravou.

Žáci se mohli seznámit s různými druhy dopravních prostředků, s výhodami jejich využití v MHD, získali informace o integrovaném dopravním systému, o výhodách předplacených karet ODIS.

Cílem těchto přednášek je propojení otázek ekologie a častějšího využití veřejné hromadné dopravy k udržení našeho životního prostředí.

 

Mgr. Ivana Bednářová

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ

QR

Digitální kompetence jsou jednou z oblastí, kterou mají žáci obsáhnout v rámci výuky předmětů na základní škole.

Čtvrťáci a páťáci si dnes vyzkoušeli využití čtečky QR kódů k získávání informací. 5. třída si touto formou obstarala inforamace o látkových i nelátkových závislostech v rámci přírodovědy.

Na 4. třídu čekalo 8 aktivit na téma kódování. Žáci pracovali ve dvojicích a bylo na nich, kolik aktivit zvládnou udělat.

Bez spolupráce ani digitální technologie nepostačí k úspěšnému zvládnutí úkolů.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Lidské tělo ve 2. třídě

Jedno z dalších témat v prvouce, konkrétně lidské tělo, si žáci 2. třídy zpracovali opět trochu netradičně

Při práci ve skupinách vybrali jednoho zástupce, jehož tělo v životní velikosti překreslili na velký papír. Následně byl úkol jednoduchý: popsat všechny části lidského těla, které známe. Bylo čistě na dětech, jak svoje práce pojmou. Zda budou popisovat jen lidské tělo zvenku, zevnitř nebo zkombinují obě varianty, jak svého "nového spolužáka" ozdobí. Fantazii se meze nekladly. 

Nejen, že díky tomu všichni procvičili znalosti o svých tělech, procvičili ruce při psaní i kreslení, ale hlavně vyzkoušeli tak těžkou práci ve skupinách. Cílem jejich práce ve skupině nebylo pracovat jako individuální tvořitel, ale tvořit výtvor tak, aby ve finále byla spokojená úplně celá skupina, což ne vždy je jednoduché.

Dětem se ale nakonec podařilo vytvořit opravdu skvělá, originální díla, na která byli všichni po právu pyšní

 

Mgr. Kateřina Horáková, DiS.

třídní učitelka 2. třídy