csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Jak správně pečovat o své zoubky?

Ve čtvrtek 8. února 2024 zavítaly do školy studentky zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, aby žákům pověděly, jak správně pečovat o své zoubky.

Nejdříve teoreticky vysvětlily, co je to zub, jaký typ zubního kartáčku je pro žáky nejvhodnější a proč je dobré používat i mezizubní kartáčky.

Studentky s sebou také přivezly model chrupu a pomocí velkého kartáčku předvedly, jakou technikou je vhodné zoubky čistit.

Na závěr si žáci zkoušeli vyčistit své zoubky a školitelky je naváděly ke správné technice.

 

Děkujeme studentkám Natálii Mynářové a Adéli Krpcové za přínosnou přednášku.

 

Mgr. Hana Horáková

třídní učitelka 3. třídy

Bezpečnost na sociálních sítích a kyberšikana

V pátek 16. února 2024 naši školu navštívila por. Darina Veselá, která pracuje pro Policii České republiky na Oddělení prevence v Novém Jičíně.

Seznámila žáky s bezpečným chováním nejen na cestách, ale také v běžném životě. Jak se zachovat třeba v situacích, které jsou těžko předvídatelné.

Také si žáci připomněli důležitá čísla bezpečnostních složek. Pro čtvrtou a pátou třídu byla připravena přednáška na téma: Bezpečnost na sociálních sítích a kyberšikana.

Všechna témata žáky zaujala. Proto si na závěr přednášky paní lektorka vyhradila čas na všechny dotazy. A že jich bylo!

 

Děkujeme paní lektorce za připravenou prezentaci a za cenné informace.

 

Mgr. Hana Horáková

třídní učitelka 3. třídy

Zimní zpívanky

Ve čtvrtek 8. února k nám do školky zavítali muzikanti s interaktivním programem "Zimní zpívánky".
Muzikanti dětem zazpívali a zahráli své autorské písně se zimní tématikou a představili hudební nástroje - kytaru, ukulele a kachon.  Děti se v průběhu programu zapojovaly do zpěvu lidových písní, mohly si vyzkoušet zpěv na mikrofon a cítit se tak, jako opravdoví zpěváci. Samozřejmě nechyběl ani tanec, který si v závěru užily všechny děti. 
Program byl velice veselý, a tak děti odměnily muzikanty velkým potleskem.
Renata Šmajstrlová
třídní učitelka ve třídě Světlušek
zástupkyně ředitele pro MŠ

Zábavné procvičování čtení v 1. třídě

Žáci první třídy využili k procvičování čtení písmen robotickou včelku Bee-Bot.
Paní učitelka ukázala krátký program, kam včelka "poletí" a žáci četli písmena, vymýšleli slova na dané písmeno a rozkládali ho na jednotlivé hlásky.
Dětem se toto programování líbilo a mnohé si to hned také vyzkoušely. Při této aktivitě si rozvíjely prostorovou orientaci a jemnou motoriku.
Mgr. Dita Bezručová
třídní učitelka 1. třídy

Edison roboti

Páťáci se v rámci výuky informatiky seznámili s roboty Edison. Ti nás budou provázet výukou ještě několik týdnů.

Pomocí nich si žáci osvojí základy programování a procvičí si prostorovou představivost.

Roboti reagují na zvuk, světlo, překážky a vodící čáry. Je možné je naprogramovat v blokově zaměřených programech.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel

Soutěž ve stavění LEGA

V dnešní době je Lego součástí snad každého dětského pokojíčku. Proto jsme ve školní družině uspořádali soutěž ve stavění z lega.

Žáci stavěli většinou ve dvojicích nebo trojicích a časově se této práci mohli věnovat dva dny.

Podařilo se jim postavit například ostrovy, zahrady s domky, zápas Tichá, Eiffelovou věž, pyramidu a dokonce i helikoptéru.

Díla byla detailní, pestrá, obsáhlá a velmi vydařená.

 

Veronika Pitrová

vychovatelka školní družiny