Aktuality

Aktuální informace z naší mateřské školy

Previous Next

Cvrčci a Světlušky jako stavitelé města

V rámci Týdne vědy jsme domluvili pro děti workshop zaměřený na polytechniku. Lektor pan Ing. Slíva z Malé technické univerzity pro děti připravil devadesáti minutový program na téma "Stavitel města". Program byl zacílený primárně na předškolní děti. Avšak při velké absenci dětí jsme přizvali do práce i menší děti ze třídy Světlušek.

Děti na úvod poznávaly značky a mapu, poté si vyzkoušely práci kartografa a základy kartografie. Měly také možnost si postavit vlastní stavbu (hasičskou stanici, muzeum, nákupní středisko, atd.). Na závěr si děti vyzkoušely orientaci v prostoru, kdy překreslovaly města do mapy. Veškeré etapy programu na sebe hezky navazovaly a dětem se aktivity moc líbily. Každý "stavitel města" obdržel na závěr diplom o úspěšném absolvování předmětů.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

Cvrčci v knihovně

Středeční ráno a dopoledne jsme strávili v knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Paní Bc. Martina Vroblová, která v knihovně pracuje jako knihovnice a lektorka, měla pro děti připravenou vzdělávací lekci s názvem "Vítáme podzim".

Děti si společně povídaly o ročním období, o počasí, jak se dobře na podzim obléci a v neposlední řadě také i o zvířátkách. Paní lektorka také četla dětem pohádku a děti měly možnost si dokonce půjčit obrázkové knihy a prolistovat je.

Na závěr lekce si děti na arch papíru společně nakreslily znaky podzimu. 

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

 

 

 

Podzim u Světlušek

Podzim u Světlušek

Podzimní čas jsme u Světlušek zahájili novými pohybovými říkankami, které se poté přenesly i do grafomotorické roviny.

Děti si na arch papíru procvičovaly jemné tahy voskovkami podle této říkanky: Vítr fouká do strání, větve do stran naklání, pohrává si s listím stromů, utíkejte rychle domů, tleskám tlesky, tlesky, až létají blesky. Vidíte, už leje, kdepak, slunce, kde je?

Cílem této aktivity bylo propojení říkanky s pohybem rukou. Děti si mohly také vyzkoušet práci na velké ploše papíru.     

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

Křemílek a Vochomůrka u Cvrčků

Čtvrteční dopoledne ve třídě Cvrčků zcela ovládli kamarádi z pařezové chaloupky.

V komunitním kruhu si děti poslechly pohádku "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj". S pohádkou jsme i nadále pracovali po celé dopoledne.

Děti si v rámci výtvarného bloku namalovaly pařezovou chaloupku a dokreslovaly poté obrázek Křemílka a Vochomůrky. K procvičení správného držení tužky a cvikům k uvolnění rukou jsme využili grafomotorický pracovní list zaměřený na krouživý pohyb (mícháme šípkový čaj pro Křemílka a Vochomůrku).

Na závěr se děti učily i básničku o kamarádech z pařezové chaloupky. Důraz byl kladen na správnou výslovnost a cit k recitaci.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

Hrajeme divadlo

Ve třídě cvrčků se tento týden nesl v duchu pohádek.

Týdenní pohádkové téma se završilo dramatizací pohádky "Boudo, budko". Pomocí čepiček symbolizujících zvířátka se děti snadno vžily do divadelní role a hraní pohádky je velice bavilo.

Děti si pomocí dramatizace pohádky mohly ukotvit poznatky o zvířatech, rozvíjely slovní zásobu a fantazii.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Previous Next

MŠ - Soutěž o nejrychlejšího běžce

Dne 23. 9. 2021 se děti naší mateřské školy zúčastnily každoroční akce "soutěž o nejrychlejšího běžce", kterou organizuje základní škola v Tiché.

Protože se my, pedagogové i děti, řídíme heslem, že není potřeba vyhrát, ale zúčastnit se, do závodu se proto přihlásily téměř všechny děti.

Ty děti, které nesoutěžily, alespoň své kamarády podporovaly.

Pro děti byla připravená 50 metrová dráha, kterou musely v co nejkratším čase doběhnout. Soutěžily děti ve své věkové kategorii. Čili děti ze třídy Světlušek a děti ze třídy Cvrčků. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v prostorách mateřské školy.

Pro ty nejrychlejší běžce byly připraveny medaile a diplomy a ostatní děti také dostaly drobnou odměnu. Sportovní dopoledne si děti užily a odnesly si domů mimo odměny i dobrý pocit z toho, že se mohly zúčastnit tak velkého závodu.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka MŠ