csendepluk
  • IČO: 70986479DS: 97zmifh

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Zářijové závody

Teplé a slunečné dopoledne dne 21. září přálo všem dětem a připravilo bezvadné podmínky pro sportovní klání. Děti z mateřské a základní školy se zúčastnily tradičního závodu O nejrychlejšího běžce.

Všichni se snažili ze všech sil, běželi až do posledního centimetru a je nutno podotknout, že výsledky byly opravdu velmi těsné a vyrovnané.

Zároveň žáci 1.-5. tříd splnili dvě disciplíny z celostátní sportovní akce o Olympijský diplom a to skok z místa a postoj čápa. Tyto jsou zaměřené na pružnost a vytrvalost.

Po ukončení závodů byly dětem rozdány diplomy, fidorkové medaile a další drobné odměny, a bouřlivým potleskem jsme také poděkovali za skvělou spolupráci rozhodčím - manželům Konečným, kteří se s námi na této akci podílejí již několikátým rokem.

 

Mgr. Marcela Žingorová

třídní učitelka 4. třídy

VZPoura úrazům

Ve čtvrtek, 21. 9., byl pro děti připraven projekt od Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem VZPoura úrazům. 

Školu navštívili dva ambasodoři projektu, kteří dětem povyprávěli o svých zraněních a následném životě na vozíčku. S dětmi probrali spoustu situací, při kterých může dojít ke zranění a vysvětlili jim, jak tyto situace zvládat co nejbezpečněji.

Prevence úrazů je zvláště pro malé děti opravdu hodně důležitá a my jsme moc rádi, že se podařilo tyto potřebné informace předat dětem 1. a 2. třídy a motivovat je k bezpečnějšímu chování

 

Mgr. Kateřina Horáková, DiS. 

třídní učitelka 2. třídy

Výstava zahrádkářů

Jako každý rok připravili členové Českého zahrádkářského svazu v Tiché podzimní výstavu, kterou si nenechali ujít ani žáci základní školy.

Výstavní síň byla zaplněna spoustou výpěstků místních občanů. Prohlédli jsme si mnoho různých druhů ovoce a zeleniny, vše bylo voňavé a lákavé. Také jsme obdivovali velmi krásné a zajímavé rukodělné výrobky.

Výstavou nás provedla paní Mladěnková, která nám poskytla zasvěcený výklad a pro žáky připravila i soutěž a ukázku různých léčivých bylin.

 

Mgr. Marcela Valchařová

třídní učitelka 5. třídy

VZPoura úrazům

Pro předškolní děti byl ve čtvrtek 14.9.2023 připraven program s názvem "VZPoura úrazům".

VZPoura úrazům se snaží upozorňovat děti a mladé lidi na nebezpečí vážných zranění.

Dva pánové na vozíčku dětem popsali, při jaké činnosti se jim úraz stal, co po úraze následovalo, jaká byla rehabilitace a zda se dá žít plnohodnotný život, když je někdo připoután na invalidní vozík.

V závěru měli pro děti připravené obrázky se situacemi bezpečného/nebezpečného chování a tímto směrem se také ubírala diskuse. Děti správně vyhodnotily určité situace, a tak pevně věřím, že si z této besedy odnesou to nejdůležitější: Chovej se tak, aby jsi neohrozil sebe ani své okolí.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

zástupkyně ředitele pro mateřskou školu

Hudebně-dramatický kroužek

V pátek 7.9. vstoupily na chvilku do každé třídy královna Kleopatra a čarodějnice Kanimůra. To vedoucí hudebně dramatického kroužku představily činnost, kterou kroužek zahájí v pondělí 25.9., vždy od 15.00 do 16.00 hodin v přízemí školy. Těšíme se na děti,které rády zpívají nebo tančí nebo si rády zařádí v kostýmech.

Loni jsme zvládli princezny, šmouly, čarodějnice i zpívanou pohádku O strašlivém drakovi.

Třeba jste nás viděli na pódiu obecní slavnosti u vztyčení májky. Letos třeba můžeme zkusit zvířátka z pohádky Madagaskar.

Tak si snad užijeme v novém školním roce spoustu legrace a písniček.
 
Lenka Mladěnková a Martina Hoppová
vedoucí hudebně-dramatického kroužku

Inspirativní výstava

Třetí, čtvrtá a pátá třída se ve čtvrtek 7. září 2023 vypravily do KD Tichá, aby zhlédli výstavu o dřevě. Hned ve dveřích je přivítala paní Mgr. Alena Korčeková, která návštěvníkům ukázala nádherné dřevěné skvosty.

Žáci se mohli pokochat dřevěnými výrobky od pana Lišky a pana Vaňka, ale některé výrobky si mohli dokonce i vyzkoušet! K vidění byly vypalované obrázky ve dřevě, vyřezávaná lesní zvířata nebo krásné totemy a dřevěné šperky, ale taky tzv. vozembouch, hudební nástroj.

Výstava byla i pro některé inspirací. Přicházeli s tím, že je nemůže nic překvapit a odcházeli s nápady, co by si doma mohli ještě vyřezat.

Paní Korčekové moc děkujeme za pěknou výstavu.

 

Mgr. Hana Horáková

třídní učitelka 3. třídy