csendepluk

Aktuality

Aktuální informace z naší školy

Obecní kalendář

Obecní kalendář

V letošním roce jsme dostali od obce nabídku přispět výtvory dětí a žáků do obecního kalendáře.

Nabídku jsme využili a jsme rádi za finální podobu kalendáře.

 

Děkujeme obci Tichá za tuto možnost,

kolektiv ZŠ a MŠ Tichá, p. o.

Vánoční zdobení perníčků

Adventní atmosférou nám provoněly perníčky z pekárny paní Dany Babincové z Frenštátu pod Radhoštěm, která se pečením a zdobením perníčků věnuje přes třicet let.

Paní Babincová přijela za námi do mateřské školy, aby dětem přiblížila svou profesi. S dětmi si povídala o tom, jaké suroviny používáme, abychom mohli upéci medový perník. S veškerými surovinami se mohly děti fyzicky seznámit. Nejvíce je zaujala směs koření, která svou vůni pohltila celou místnost. Po tomto prvotním seznámení se surovinami a jejich přípravě následovala praktická část.

Paní Babincová měla napečené perníčky a hotovou polevu a děti si tak samy mohly vyzkoušet nazdobit vlastní perníček. Pro všechny děti měla ještě připravený dárek, a to vlastní nazdobený perníček. Atmosféra ve školce byla kouzelně vánoční.

Ve třídě voněly perníčky, k tomu nám svítil vánoční stromeček a z reproduktoru nám hrály koledy. Co více si přát ?

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

Výuka plavání

Výuka plavání

Výuka plavání bude zahájena od 15. prosince 2021.

Lekce, které neproběhly, budou nahrazeny novými termíny, které stanoví plavecká škola Laguna.

 

Ing. Petr Černošek

ředitel ZŠ a MŠ Tichá, p. o.

Andělsko-čertovský den v mateřské škole

Pondělní dopoledne se proměnilo v mateřské škole do andělsko-čertovského hávu. Děti si do školky přinesly krásné kostýmy, do kterých se převlékly a rázem se ze Světlušek a Cvrčků stali malí čertíci a nebeští andílci.

Pro děti měly paní učitelky připraveny soutěže, pohybové tematické hry, výtvarné vyrábění a na závěr andělsko-čertovskou diskotéku. Děti ze třídy Cvrčků dostaly čertovský odznak za řádné plnění čertovských úkolů.

V každé třídě nechal pro děti Mikuláš nadílku, kterou si děti odnesly domů.

 

Mgr. Pavlína Buchtová

vedoucí učitelka mateřské školy

 

Adventní věnečky

Vánoční atmosféru v družině jsme zahájili tvořením adventních věnců.

Fantazie u dětí nebrala konce. 

 

Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka školní družiny